Färnebofjärdens nationalpark
Man i orange jacka och svart mössa på en båt.Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Säkerhet och regler

Naturen i Färnebofjärdens nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

Tillträdesförbudsområden 2024

Fiskgjusen är extremt störningskänslig och kan lämna sina ungar om den känner oro. Tiden 1 januari till 31 juli råder därför tillfälliga tillträdesförbud på i vissa områden i nationalparken. Detta för att ge häckande fiskgjusar men även tärnor och lekande fisk lite extra lugn och ro. För att uppmärksamma besökare om tillträdesförbudet sätter vi upp skyltar på land och bojar läggs ut i vattnet där tillträdesförbudet framgår.

Karta över tillträdesförbudsområdena går att hämta via länken nedan:

Regler i nationalparken

Syftet med nationalparken är att bevara ett unikt älvlandskap med omgivande värdefulla skogar och våtmarker i väsentligen orört skick.

Nedan listas några av de föreskrifter som kan vara bra att känna till inför ett besök i nationalparken.

Utan dispens från föreskrifterna är det inom nationalparken förbjudet att:

 • anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt. 
 • skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten. 
 • bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar. 
 • skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt. 
 • framföra motordrivet fordon eller parkera förutom på vägar avsedda för motortrafik eller parkeringsplatser.
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop, förutom inom ett område som är 50 meter brett och som har markerats på karta i bilaga 1, där högsta hastighet är 12 eller 20 knop.
 • framföra vattenskoter.
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost i Tiån, Tisjön, Östasjön, Kölforsån eller Lillån.
 • åka vattenskidor, wakeboard eller liknande efter motorbåt eller annan motordriven farkost.
 •  starta eller landa med luftfartyg, till exempel drönare.
 • flyga  närmare  marken  än  300  meter. 
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i nationalparken.
 • under perioden 1 januari - 31 juli beträda eller färdas inom områden som markerats med skylt om tillträdesförbud. Om det är fråga om öar gäller förbudet även inom 100 meter från dessa.
 • rida eller cykla, förutom på bilväg och parkeringsplats.

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att:

 • placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande.
 • plocka, samla eller gräva upp växter (inklusive mossor, lavar och vedlevande svampar).
 • tälta eller sätta upp vindskydd (eller liknande anordning) förutom på anvisad plats.
 • elda, förutom på anvisad plats. Användning av friluftskök och grill är dock tillåten.
 • Flyga över nationalparken utan tillstånd.

Tillstånd för flygning i området

Transportstyrelsen har fattat beslut om restriktionsområde för luftfart för Färnebofjärdens nationalpark. För att flyga inom nationalparken behöver du ansöka om tillstånd.

Du behöver ansöka om tillstånd hos både Länsstyrelsen Gävleborg och Transportstyrelsen om du har tänkt flyga till exempel drönare eller helikopter.

Mer information om restriktionsområden och om hur man ansöker hittar du på Transportstyrelsens webbplats:

Drönarkarta, Luftfartverkets webbplats:

Frågor om föreskrifterna?

Kontakta gärna oss på nationalparksförvaltningen/naturum:

Hastighetsbegränsing för båtar

Inom nationalparken är det förbjudet att framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop, förutom inom ett område som är 50 meter brett och som har markerats på karta i föreskrifterna (bilaga 1), där högsta tillåtna hastighet är 12 eller 20 knop.

Hjärtstartare i Färnebofjärdens nationalpark

Hjärtstartare finns tillgänglig i naturum i Gysinge då naturum håller öppet.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.