Till innehåll på sidan Sök
Färnebofjärdens nationalpark
Man i orange jacka och svart mössa på en båt.

Säkerhet och regler

Naturen i Färnebofjärdens nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

Tillträdesförbudsområden 2021

Fram till den 31 juli 2021 har åtta områden fått tillfälliga tillträdesförbud i nationalparken. Detta för att ge häckande fiskgjusar och tärnor samt lekande fisk lite extra lugn och ro.

Vi har satt ut skyltar på land och även lagt ut bojar med förbudsskyltar i älven vid flera av de aktuella områdena.

Skarpare kartor över tillträdesförbudsområdena går att hämta via länkarna nedan:

Regler i nationalparken

Syftet med nationalparken är att bevara ett unikt älvlandskap med omgivande värdefulla skogar och våtmarker i väsentligen orört skick.

Nedan listas några av de föreskrifter som kan vara bra att känna till inför ett besök i nationalparken.

Utan dispens från föreskrifterna är det inom nationalparken förbjudet att:

 • anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt. 
 • skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten. 
 • bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar. 
 • skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt. 
 • framföra motordrivet fordon eller parkera förutom på vägar avsedda för motortrafik eller parkeringsplatser.
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop, förutom inom ett område som är 50 meter brett och som har markerats på karta i bilaga 1, där högsta hastighet är 12 eller 20 knop.
 • framföra vattenskoter.
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost i Tiån, Tisjön, Östasjön, Kölforsån eller Lillån.
 • åka vattenskidor, wakeboard eller liknande efter motorbåt eller annan motordriven farkost.
 •  starta eller landa med luftfartyg, till exempel drönare.
 • flyga  närmare  marken  än  300  meter. 
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i nationalparken.
 • under perioden 1 januari - 31 juli beträda eller färdas inom områden som markerats med skylt om tillträdesförbud. Om det är fråga om öar gäller förbudet även inom 100 meter från dessa.
 • rida eller cykla, förutom på bilväg och parkeringsplats.

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att:

 • placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande.
 • plocka, samla eller gräva upp växter (inklusive mossor, lavar och vedlevande svampar).
 • tälta eller sätta upp vindskydd (eller liknande anordning) förutom på anvisad plats.
 • elda, förutom på anvisad plats. Användning av friluftskök och grill är dock tillåten.

Frågor om föreskrifterna?

Kontakta gärna oss på nationalparksförvaltningen/naturum: