Sök
Färnebofjärdens nationalpark
Man i orange jacka och svart mössa på en båt.

Säkerhet och regler

Naturen i Färnebofjärdens nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

Syftet med nationalparken är att bevara ett unikt älvlandskap med omgivande värdefulla skogar och våtmarker i väsentligen orört skick.

Nya regler gäller från 1 januari 2015

När du besöker Färnebofjärdens nationalpark gäller särskilda regler som beskrivs i nationalparkens föreskrifter.

Den 1 januari 2015 trädde reviderade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark i kraft. Det har tillkommit några helt nya föreskrifter, medan andra har modifierats något eller inte ändrats alls.

Nedan listas några av de föreskrifter som kan vara bra att känna till inför ett besök i nationalparken.

Utan dispens från föreskrifterna är det inom nationalparken förbjudet att:

 • anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt. 
 • skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten. 
 • bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar. 
 • skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt. 
 • framföra motordrivet fordon eller parkera förutom på vägar avsedda för motortrafik eller parkeringsplatser.
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop, förutom inom ett område som är 50 meter brett och som har markerats på karta i bilaga 1, där högsta hastighet är 12 eller 20 knop.
 • framföra vattenskoter.
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost i Tiån, Tisjön, Östasjön, Kölforsån eller Lillån.
 • åka vattenskidor, wakeboard eller liknande efter motorbåt eller annan motordriven farkost.
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i nationalparken.
 • under perioden 1 januari - 31 juli beträda eller färdas inom områden som markerats med skylt om tillträdesförbud. Om det är fråga om öar gäller förbudet även inom 100 meter från dessa.
 • rida eller cykla, förutom på bilväg och parkeringsplats.

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att:

 • placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande.
 • plocka, samla eller gräva upp växter (inklusive mossor, lavar och vedlevande svampar).
 • tälta eller sätta upp vindskydd (eller liknande anordning) förutom på anvisad plats.
 • elda, förutom på anvisad plats. Användning av friluftskök och grill är dock tillåten.

Frågor om föreskrifterna? Kontakta gärna oss på nationalparksförvaltningen/naturum:

010 - 225 15 16