Till innehåll på sidan Sök
Färnebofjärdens nationalpark
En tillgänglighetsanpassad ramp som leder ner till vattnet.

Tillgänglighet

I Färnebofjärdens nationalpark finns det entréer, leder och faciliteter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Huvudentrén

Nationalparkens huvudentré ligger på Mattön vid brofästet till den gamla vägbron över forsarna till Sevedskvarn. Vid entrén finns en utställning med information om nationalparken. I utställningen kan du läsa om områdets natur och även lyssna till korta berättelser om nationalparken via vår vevbara U-turn (bilden längst ner till höger i kollaget). Det finns torrtoalett tillgänglig för rullstol, sopkärl, rastplatser med eldstäder samt anslutande leder och rundslingor.

Huvudentrén fungerar, i kombination med naturum Färnebofjärden vid forsarna i Gysinge, som nationalparkscentrum. Denna entré är vår mest tillgänglighetsanpassade entré. Längs med Barnvagnsstigen (en 300 meter lång naturstig anpassad för rullstol och barnvagn) finns ett vindskydd med bred öppning och utan tröskel. Här finns även bänkbord med utstickande bordsskiva samt ryggstöd. I slutet av naturstigen går en bred spång med utsiktsplats över älvängen. Det går förhållandevis lätt att ta sig fram med rullstol och barnvagn i entréområdet.

Bilder på anordningar vid huvudentrén

 

 

Västra entrén Balforsen

Balforsen i Tyttboområdet utgör den västra entrén till nationalparken. Vid entrén finns informationstavlor, torrtoalett (tillgänglig för rullstol), sopkärl, rastplatser med eldstäder och flera möjligheter till parkering. Området är tillgänglighetsanpassat med gjuten ramp så att det går att komma nära vattnet samt ett vindskydd med bred öppning och utan tröskel.

Skekarsbo

I Skekarsbo finns informationstavlor, torrtoalett (tillgänglig för rullstol), sopkärl, rastplatser med eldstäder, utkikstorn samt anslutande leder och rundslingor. Skekarsboslingan börjar med en bredare grusad stig som är ganska brant upp mot utkikstornet.
Vid vattnet finns ett vindskydd med stor öppning och utan tröskel.
Här finns även en brygga anpassad för rullstol. Tillgängligheten ut på bryggan varierar dock under året, beroende på vattenstånd.

Öberget

Öberget är den del av nationalparken som har minst besökare och där vildmarkskänslan är störst. Ett stort ledsystem finns med utgångspunkt från Öbergets entré och går ut på Tinäset.
Ledsystemet börjar på en tidigare skogsbilväg. Längre ut i stigsystemet är stigarna steniga och smala, och inte tillgänglighetsanpassade.