Färnebofjärdens nationalpark
Bänkbord på hårdgjord yta intill älven. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Tillgänglighet

I Färnebofjärdens nationalpark finns det entréer, leder och faciliteter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Vi har en sträcka som är anpassad för barnvagn, rullstol, rullator och permobil. Den startar vid nationalparkens huvudentré. Den är cirka 400 meter lång och slutar med en bred trätrottoar över en älväng. Utmed den sträckan får man uppleva de allra vackraste delarna av nationalparken och de allra flesta naturtyper Färnebofjärden har att erbjuda. Gammal granskog, lövskog, älvängar, sandig tallmark och det unika älvlandskapet. Utmed sträckan finns även ett tillgänglighetsanpassat vindskydd med eldstad och ett bänkbord med plats för rullstol/permobil.

Granöns naturreservat

Granön, som ligger i Gysinge naturreservat cirka 1 kilometer från naturum i Gysinge, har en bredare, jämnare slinga, med halva slingan trälist för vita käppar (hjälpmedel för synskadade).

Skekarsbo

Stigen mellan parkeringen och utkikstornet i Skekarsbo är slät och fin men kanske något brant. Själva tornet fungerar inte för rullstol, men det är ledstänger på båda sidor om trappan.

Hemön

Stranden vid Hemön är lätt att nå och även där finns ett tillgänglighetsanpassat vindskydd.

Öberget

Här får du uppleva entrén som en trevlig, enkel och funktionell serviceplats, mitt i barrskogen, för vidare färd till fots ut i vildmarken. Här finns en eldplats och ett vindskydd på en hårdgjord yta.

Vill du ta en längre promenad, och önskar slät mark kan du ta sig till Öberget längst i sydväst. Från parkeringen går både en bred stig och en körväg. Stigen kan vara av skiftande kvalité, men körvägen är slät och går ända fram till stugan vid Alderbäcksrör som är öppen för rast och övernattning under januari – september. Området är rikt på skogshöns och hackspett.

Sittplatser, toaletter och vindskydd

Sittplatser, toaletter och annan service finns koncentrerad till vissa platser och ute i själva parken är det tänkt att du ska ha möjlighet att uppleva den orörda naturen.

Tillgänglighetsanpassade dass finns vid nationalparkens huvudentré i Sevedskvarnsområdet, vid Tyttboentrén och i naturum i Gysinge.

 

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.