Till innehåll på sidan Sök
Hamra nationalpark
Kaffekittel framför en sprakande eld i mörkret.

Rasta, äta och bo

Här får du information om var du kan rasta, äta och bo i Hamra nationalpark.

Om du planerar att övernatta i ett rastskydd, se till att ha en plan om det skulle vara upptaget. Välj exempelvis ett mer lättillgängligt rastskydd och se till att komma fram tidigt så du hinner gå tillbaka om det är fullt. Har du tält kan du ta med det som ett alternativ till rastskydd.

  • De går inte att boka, utrymmena kan behöva delas med andra.
  • Rasta på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.

Rastplats och toaletter i Hamra nationalpark

Vid alla nationalparkens entréer; vid huvudentrén (norra delen) , Myrentrén, Svartåentrén, (södra delen) finns torrtoaletter och rastplatser, eldstäder och bänkbord att sitta vid.

Anläggningarna vid vår huvudentré är de som är mest tillgänglighetsanpassade med möjlighet att lätt nå torrtoalett, sopkärl, bänkbord, vindskydd med eldstad samt anslutande leder.

Närmaste bensinstation finns i Los, ca 30 km sydost om Hamra nationalpark.

Grillplatser och elda i Hamra nationalpark

Det finns möjlighet att grilla vid eldplatserna placerade vid entréerna i Hamra nationalpark, vid huvudentrén (norra delen) , Myrentrén, Svartåentrén, (södra delen).

Det finns också en eldplats och vindskydd vid Ormtjärn längs med Hamraleden.

Använd enbart den ved vi tillhandahåller vid varje eldstad eller egen medhavd (det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i nationalparken). Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till andra besökare. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgång i varje stund.

Obs! Notera att eldning i nationalparken endast är tillåten i de särskilt anordnade eldstäderna. Torra somrar kan eldningsförbud utfärdas och gäller då också i nationalparken.

Mat i närheten

I byn Hamra finns det en vildmarksrestaurang och i grannbyn Loos finns det en matbutik för inköp av mat och dryck och lunchrestaurang. I närheten finns det även ett bageri med café. Ca 1 mil från Hamra nationalpark finns det ett sommarcafé intill världsarvsgården Fågelsjö gammelgård. Fler restauranger och matbutiker finns i Sveg, ca 1 mil från Hamra nationalpark.

Tältning/Camping i Hamra nationalpark

Du får gärna tälta i Hamra nationalpark men inte i närheten av entréområdena. I Hamra nationalpark får du övernatta med husbil eller husvagn två dagar på samma plats.

I byn Hamra finns det möjlighet att tälta och i grannbyn Los finns det en camping med möjlighet att tälta och ställa upp husvagn eller husbil.

Boende/Stuguthyrning

Det finns stugor att hyra i byn Hamra och i grannbyn Los finns det en camping med möjlighet att tälta och ställa upp husvagn men även bed and breakfast. Ca 1 mil från Hamra nationalpark finns det ett vandrarhem intill världsarvsgården Fågelsjö gammelgård. Hotell finns bland annat i Ljusdal, Järvsö och Sveg.