Hamra nationalpark
Kaffekittel framför en sprakande eld i mörkret.Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Rasta, äta och bo

Här får du information om var du kan rasta, äta och bo i Hamra nationalpark.

I nationalparken är eldning tillåtet endast i de särskilt anordnade eldstäderna. Torra somrar kan eldningsförbud utfärdas och gäller då också i nationalparken. Besökare ansvarar själva för att ta reda på om eldningsförbud råder.

Rastskydden i nationalparken går inte att boka och de kan inte anses som upptagna. Du får försöka göra plats för de som kommer till rastskyddet.

Om du planerar att övernatta i ett rastskydd, se till att ha en plan om det skulle vara fullt. Välj exempelvis ett mer lättillgängligt rastskydd och se till att komma fram tidigt så du hinner gå tillbaka om det är fullt. Har du tält kan du ta med det som ett alternativ till rastskydd.

  • De går inte att boka, utrymmena kan behöva delas med andra.
  • Rasta på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.

Rastplats och toaletter i Hamra nationalpark

Vid alla nationalparkens entréer finns torrtoaletter, eldstäder och bänkbord att sitta vid. Huvudentrén finns i norra delen, Myrentrén centralt i parken och Svartåentrén finns i södra delen.

Tillgängligheten till torrtoalett, sopkärl, bänkbord, vindskydd, eldstad och leder är bäst vid vår huvudentré men även de andra entréernas rastytor och torrtoaletter är tillgänglighetsanpassade.

Närmaste bensinstation finns i Los, ca 30 km sydost om Hamra nationalpark.

Grillplatser och elda i Hamra nationalpark

I nationalparken är eldning tillåtet endast i de särskilt anordnade eldstäderna. Torra somrar kan eldningsförbud utfärdas och gäller då också i nationalparken. Besökare ansvarar själva för att ta reda på om eldningsförbud råder.

Eldplatser finns vid nationalparkens tre entréer, vid vindskyddet strax nordväst om Myrentrén samt vid vindskyddet vid Ormtjärn längs med Hamraleden.

Använd enbart den ved vi tillhandahåller eller ta med egen ved. Alla kvistar och grenar som ligger på marken ska ligga kvar. De är viktiga för den biologiska mångfalden och för att nationalparken ska behålla sin karaktär av orörd natur. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till andra besökare. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgång i varje stund. Ta gärna med egen ved eller grillkol.

Mat i närheten

I byn Hamra finns det en vildmarksrestaurang och i grannbyn Loos finns det en matbutik för inköp av mat och dryck och ett värdshus med lunchservering. I närheten finns det även ett bageri med café. Cirka 1 mil från Hamra nationalpark finns det ett sommarcafé intill världsarvsgården Fågelsjö gammelgård. Fler restauranger och matbutiker finns i Sveg, cirka 1 mil från Hamra nationalpark.

Tältning/Camping i Hamra nationalpark

Du får gärna tälta i Hamra nationalpark, max två nätter på samma plats, men i den ursprungliga nationalparken, väster om huvudentrén är övernattning inte tillåten. Tältning är inte heller tillåten i närheten av nationalparksentréerna. Tält ska alltid placeras så att det inte kan ses från entréplatserna eller vandringsslingorna. Utmed Hamraleden är tältning däremot tillåtet, så länge det inte är inom synhåll från entréerna eller från vandringsslingorna.

Det finns några väldigt fina tältplatser på några av myrholmarna på Svartåmyran samt längs med Svartån. Tänkt dock på att eldning är tillåtet endast vid de iordningställda rastplatserna.

Övernattning i husbil eller husvagn är tillåtet två dagar på samma plats även på parkeringarna vid nationalparkens entréer.

Boende/Stuguthyrning

I byn Hamra finns det möjlighet att tälta och i grannbyn Los finns det en camping med möjlighet att tälta och ställa upp husvagn eller husbil.

Det finns även stugor att hyra i byn Hamra och i grannbyn Los finns det en camping med möjlighet att tälta och ställa upp husvagn men även bed and breakfast. I Los finns även ett värdshus med boende och restaurang. Cirka 1 mil från Hamra nationalpark finns det ett vandrarhem intill världsarvsgården Fågelsjö gammelgård. Hotell finns bland annat i Ljusdal, Järvsö och Sveg.

Utanför Hamra nationalpark finns det matserveringar, camping, vandrarhem och hotell.

Mer information om boende och matserveringar

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.