Till innehåll på sidan Sök
Hamra nationalpark
Träspång som leder in i skog.

Tillgänglighet

Alla entréområden med faciliteter är tillgängliga för rörelsehindrade. Från parkeringen vid huvudentrén går en bred ramp drygt 500 meter fram till utsiktsplatsen vid Svansjön.

Till och vid huvudentrén är det plogat hela vintern. Myr- och Svartåentrén underhålls inte vintertid så vänta med det besöket till våren, sommaren eller hösten.

Bänkar, bord och toaletter 

""
I nationalparken finns guidande skyltar. Foto: Tomas Arlemo

Vid alla nationalparkens entréer; vid huvudentrén (norra delen) , Myrentrén, Svartåentrén, (södra delen) finns torrtoaletter och rastplatser, eldstäder och bänkbord att sitta vid.

Anläggningarna vid vår huvudentré är den som är mest tillgänglighetsanpassad med möjlighet att lätt nå torrtoalett, sopkärl, bänkbord, vindskydd med eldstad samt anslutande leder. Från parkeringen vid huvudentrén går en bred ramp drygt 500 meter fram till utsiktsplatsen vid Svansjön.

En tillgänglig toalett finns också vid myrentrén, se länk till karta nedan.


Karta över Hamra nationalpark

Rundslingor, leder och utsiktstorn

Rundslingorna som utgår från varje entréplats är markerade med ledvisningskyltar och ledmarkeringar och det finns spång över de blötaste partierna.

Hamraleden är markerat med ledmarkeringar och det finns endast spång där den sammanfaller med rundslingorna. Vid en passage över Svartån får du vada genom vattnet.

Utsikttornet, vid Myrentrén, kommer du till via en två-plank spång. Trappan upp i tornet är brant och det finns räcken att hålla sig i.