Hamra nationalpark
Träspång i naturen i ett skogslandskap med ömsom snö ömsom bar markFoto: Andreas Lindahl

Tillgänglighet

Alla entréområden med faciliteter är tillgängliga för rörelsehindrade. Från huvudentréns parkering går en bred trätrottoar fram till själva entrén drygt 500 meter fram till utsiktsplatsen vid Svansjön. Det finns inga trappor på trätrottoaren men har kanter på båda sidor.

Till och vid huvudentrén är det plogat hela vintern. Myr- och Svartåentrén underhålls inte vintertid så vänta med det besöket till våren, sommaren eller hösten.

Bänkar, bord och toaletter 

I nationalparken finns guidande skyltar. Foto: Tomas Arlemo

Vid alla nationalparkens entréer finns torrtoaletter, eldstäder och bänkbord att sitta vid. Huvudentrén finns i norra delen, Myrentrén centralt i parken och Svartåentrén finns i södra delen.

Tillgängligheten till torrtoalett, sopkärl, bänkbord, vindskydd, eldstad och leder är bäst vid vår huvudentré men även de andra entréernas rastytor och torrtoaletter är tillgänglighetsanpassade.

Från parkeringen vid huvudentrén går en bred trätrottoar drygt 500 meter fram till utsiktsplatsen vid Svansjön.

Karta över Hamra nationalpark

Rundslingor, leder och utsiktstorn

Rundslingorna som utgår från varje entréplats är markerade med ledvisningskyltar och ledmarkeringar och det finns spång över de blötaste partierna.

Hamraleden är markerat med ledmarkeringar och det finns endast spång där den sammanfaller med rundslingorna. Vid en passage över Svartån får du vada genom vattnet.

Utsikttornet, vid Myrentrén, kommer du till via en två-plank spång. Trappan upp i tornet är brant och det finns räcken att hålla sig i.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.