Hamra nationalpark
Symbol för eldningsförbud.Foto: Länsstyrelsen

Brandriskinformation

Ta alltid reda på om det råder eldningsförbud i länet innan du tänder en eld i nationalparken.

  • Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla innan du tänder en eld.
  • Vid ett eldningsförbud är det förbjudet att elda och grilla i skog och mark. Att laga mat och grilla vid en fast grillplats och att använda friluftskök kan ibland vara tillåtet. Sök information!
  • Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om vad som gäller för tillfället på den plats där du är.
  • Det är den som tänder elden som är ansvarig och böter kan bli följden för den som inte följer restriktionerna.
  • Även när det är eldningsförbud kan man bli dömd till böter om elden man tänt orsakat skogsbrand eller annan skada.
  • På kommunens, räddningstjänstens eller Länsstyrelsens webbplats er hittar du information och vilka regler som gäller på platsen där du är.

Mer information om brandrisk, eldningsförbud och länkar till ansvariga myndigheter:

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.