Till innehåll på sidan Sök
Hamra nationalpark
Symbol för eldningsförbud.

Brandriskinformation

Ta alltid reda på om det råder eldningsförbud i länet innan du tänder en eld i nationalparken.

  • Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla innan du tänder en eld.
  • Vid ett eldningsförbud är det förbjudet att elda och grilla i skog och mark.
  • Att laga mat och grilla vid en fast grillplats och att använda friluftskök kan vara tillåtet. Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om vad som gäller.
  • Du kan få böter om du inte följer förbudet eller om du orsakar en skogsbrand även när det inte är eldningsförbud.
  • Du hittar information och vilka regler som gäller på platsen där du är på din kommuns, räddningstjänstens eller Länsstyrelsens webbplats.

Mer information om brandrisk, eldningsförbud och länkar till ansvariga myndigheter: