Hamra nationalpark
Foto:

Övernatta i parken

Det finns möjlighet till övernattning i Hamra nationalpark.

Tältplatser, husbilsparkering och vindskydd

Du får gärna tälta i Hamra nationalpark, max två nätter på samma plats. Det är dock inte tillåtet att tälta i den ursprungliga nationalparken, väster om huvudentrén. Tältning är inte heller tillåten i närheten av nationalparksentréerna. Tält ska alltid placeras så att det inte kan ses från entréplatserna eller vandringsslingorna.

Utmed Hamraleden är tältning däremot tillåtet, så länge det inte är inom synhåll från entréerna eller från vandringsslingorna. Det finns några väldigt fina tältplatser på några av myrholmarna på Svartåmyran samt längs med Svartån. Tänk dock på att eldning är tillåtet endast vid de iordningställda rastplatserna.

Övernattning i husbil eller husvagn är tillåtet två dagar på samma plats även på parkeringarna vid nationalparkens entréer.

I nationalparken finns två vindskydd avsedda för övernattning. En vid Ormtjärn längst med Hamraleden och en längs med Långa myrslingan. Här finns även eldstäder och ved.

Alternativa övernattningsmöjligheter utanför nationalparken hittar du under rubriken, Rasta, äta och bo

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.