Till innehåll på sidan Sök
Färnebofjärdens nationalpark
En person vandrar längs älven med ryggsäck med ett litet barn i.

Vandra i nationalparken

Det finns flera markerade vandringsleder och slingor i eller strax utanför nationalparken. På några av lederna finns tavlor till din hjälp med information om bland annat djur och växter som finns i omgivningarna.

Om upplevelsen

Slingor och leder som sköts av parkförvaltningen finns markerade med färg på vår karta. De är även markerade med färg eller markeringsband ute i nationalparken.

  • Kungsslingan (blå), 1 km. Utgår från huvudentrén på Mattön.

  • Bändan (röd) 4 km. Utgår från huvudentrén på Mattön. De första 300 m av slingan är tillgänglighetsanpassad med breddad stig, anpassat vindskydd samt en bred spång ut över en älväng.

  • Skekarsboslingan (grön), 3 km. Utgår från Skekarsbo, ca 2 mil söder om Gysinge.

  • Övriga leder (orange), på flera ställen i nationalparken (se karta). 

Det finns också fina leder strax utanför parken, till exempel Kyrkstigen, Ljusbäcksleden och delar av Gästrikeleden.

Tid

Hela året

×