Färnebofjärdens nationalpark
En person vandrar längs älven med ryggsäck med ett litet barn i.Foto: Staffan Swedinnr

Vandra i nationalparken

Det finns flera markerade vandringsleder och slingor i eller strax utanför nationalparken. Utmed några av lederna finns tavlor till din hjälp med information om bland annat djur och växter som finns i omgivningarna. För det allra mesta kan man gå torrskodd men under översvämningsperioderna är inte alla stigar framkomliga.

Om upplevelsen

Vid nationalparkens huvudentré i Sevedskvarnsområdet på Mattön

• Tillgänglighetsanpassad naturstig En 400 meter lång tillgänglighetsanpassad breddad stig löper uppströms utmed älven. Stigen avslutas med en trätrottoar ut över en älväng. Utmed stigen finns fasta informationstavlor i anpassad höjd.

• Kungsslingan, 1 kilometer, är blåmarkerad på kartan och i naturen och löper utmed forsen och älvstranden nedströms och tillbaka genom barrskog och svämskog.

• Bändanslingan är cirka 4 kilometer och rödmarkerad på kartan och i naturen. Den löper uppströms utmed älvstranden till Mattöns sydspets och tillbaka genom skog och på spänger över älvängar.

• Mattön runt. Slingan som går runt Mattön tar dig till Gysinge och åter. Totalt cirka 8 kilometer. Den västra sträckningen är 4,5 kilometer och går uppströms från nationalparksentrén. Vid Mattöns sydspets fortsätter leden norrut längs den gamla militärvägen. Vandringsleden på Mattöns nordöstra sida, tillbaka från Gysinge, är 3 kilometer och går utmed den stilla fjärden. Här kan du behöva kliva över rötter och bäverfällda trädstammar. Leden är orangemarkerad på kartan och i naturen.

• En slinga över järnvägsbroarna till Gysinge och åter är markerad med gröna pilar endast vid korsningar. Hela slingan går utmed vattnet. Här går du över forsen till Sevedskvarn och sedan på en liten väg utmed älvens södra strand nedströms, svänger över de gamla järnvägsbroarna och in genom Gysinge för att sedan följa Mattöns strand tillbaka till nationalparksentrén. Totalt 9 kilometer. Från Gysingen kan man även att välja att gå den gamla militärvägen till Mattöns sydspets och sedan följa Bändanslingan till huvudentrén.

Vid Entré Skekarsbo väster om Tärnsjö cirka 2 mil söder om Gysinge

• Skekarsboslingan är 3 kilometer och grönmarkerad på kartan och i naturen. Stigen passerar bl a Skekarsbotornet och vindskyddet vid Brättnäset, där det även är tillåtet att tälta.

• Kyrkstigen går från Skekarsbo till Nora kyrka i Tärnsjö samhälle. Från Tärnsjö kan du gå vidare på Ljusbäcksleden till Östa och Ingbo källor. Kyrkstigen och Ljusbäcksleden är delar av Upplandsleden som sedan kommer att gå vidare söderut genom Uppland.

Vid Entré Öberget

Tinäset. Från Öberget utgår en längre vandringsslinga om totalt ca 16 km med möjlighet att välja kortare alternativ. Förutom vandringsleden finns en lättgången grusväg som går ända fram till den öppna stugan Alderbäcksrör. Grusvägen kan nyttjas av den som har svårt att gå eller för rullstol/barnvagn. Dasset vid Öberget är för närvarande inte tillgänglighetsanpassat. Leden är orangemarkerad på kartan och i naturen. Det här är den vildaste delen av nationalparken med stora chanser att se orre, tjäder och andra karaktärsarter för nationalparken.

Vid Öberget finns informationstavlor, parkeringsplatser, dass och vindskydd med eldstad. För att komma till Entré Öberget norrifrån kan du behöva ta dig över Dalälven i By eller vid Hovnäs färja. Se länk nedan för färjans tidtabell.

Vid Entré Balforsen

En vandringsled går utmed älvens strand vid Tyttboforsarna. Genom att utnyttja den slingrande grusvägen finns möjligheter att välja slingor av olika längd. Leden är orangemarkerad på kartan och i naturen. Vindskydd finns på 4 platser och det är tillåtet att tälta vid ett av dem. Vid Entré Balforsen finns vindskydd och dass som är tillgänglighetsanpassat. För att komma till Entré Balforsen söderifrån kan du behöva ta dig över Dalälven i By eller vid Hovnäs färja. Se länk nedan för färjans tidtabell.

Gästrikeleden

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.