Skuleskogens nationalpark
En grupp människor som står på en höjd.Foto: Erik Engelro

Organiserade turer och skolklasser

Här kan du läsa om vad som gäller för organiserade turer och event samt för besök med skolklasser.

Organiserade turer och event

Enligt föreskrifterna för Skuleskogens nationalpark är det inte tillåtet att: 

"Genomföra vetenskapliga undersökningar, tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd."

Det innebär att du/ni som planerar att genomföra denna typ av arrangemang måste ansöka om tillstånd från länsstyrelsen innan. Det är oftast inga problem att få. Nationalparksförvaltningen kan dock ha synpunkter på tidpunkt och plats för arrangemanget för att i största möjligaste mån minska störningen på naturen och andra besökare.

Tänk på att handläggningstiden kan vara lång. Kom därför in med din ansökan i god tid, helst sex månader innan.

Är du osäker på om du behöver ansöka om dispans?

Hör gärna av dig till oss och berätta om ditt planerade arrangemang så kan vi vägleda dig i om du behöver ansöka eller inte. 

Naturum Höga Kusten:

Länsstyrelsen Västernorrland:

Skolklasser

När skolklasser besöker nationalparken behövs i regel ingen dispansansökan. Det är dock bra om du som lärare/organisatör hör av dig till oss innan. Vi kan ge dig råd om lämplig tidpunkt och plats för besöket så att både er och andra besökares upplevelser blir så bra som möjligt. På så vis kan vi också undvika att två skolklasser "krockar" och väljer samma plats och tidpunkt. Det blir sällan lyckat.

Vill du delta på en guidad tur i Skuleskogen?

Naturum Höga Kusten håller guidade vandringar i Skuleskogen både sommar och vinter. Läs mer om deras aktiviteter på denna länk:

Naturum Höga Kusten

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.