Till innehåll på sidan Sök
Skuleskogens nationalpark
Trädtoppar i vintertid.

Säkerhet och regler

Skulskogen ska kunna besökas, upplevas och avnjutas av alla – även framtida generationer. Det finns därför särskilda föreskrifter för besökare under vistelsen i nationalparken.

Det är inte tillåtet att:

 • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser under tiden 1 maj - 30 september. Du får bara elda med medförd eller tillhandahållen ved.
 • Tälta annat än på särskilt anvisade platser och maximalt tre nätter på samma plats under tiden 1 maj - 30 september. Tältning fler än tre nätter på samma plats kräver tillstånd av länsstyrelsen.
 • Framföra motordrivet fordon. Snöskoter får dock framföras på havsisen inom nationalparken för passage av det aktuella kustavsnittet samt fram till fiskeplats på havsisen.
 • Framföra vattenskoter.
 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Fiska i sjöar, tjärnar och vattendrag.
 • Klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Landa med luftfarkost, gäller även drönare.
 • Medföra hund som inte är kopplad.
 • Rida utan tillstånd av länsstyrelsen.
 • Cykla med undantag av kuststigen mellan Entré Syd och Entré Nord.
 • Gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar.
 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Genomföra vetenskapliga undersökningar, tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.