Till innehåll på sidan Sök
Skuleskogens nationalpark
Sjö med vasskant, barrskog ligger bakom.

Tillgänglighet

De tre entréerna till nationalparken är tillgängliga för besökare med vissa funktionsvariationer. I anslutning till entréerna finns mulltoaletter, information och möjligheter att sitta ned under tak.

""
Entré Väst. Foto: Johan Uebel
""
Entré Nord. Foto: Johan Uebel
""
Entré Syd. Foto: Johan Uebel

 

Vid Entré Väst och Entré Nord finns grillplats på entréplatsen. I anslutning till Entré Väst har cirka 600 meter tillgänglig stig/ramp anlagts fram till en utsiktsplattform.

Vid Entré Syd kan rullstolsburna och andra med svårare funktionsvariationer köra ytterligare en bit ner mot Kälsviken till en parkering med två platser. Vägen är bommad. Nyckel kvitteras ut på naturum Höga Kusten (tel: 0613-700 200). Parkeringstillstånd för rörelsehindrade krävs för att få låna nyckeln. Stigen vidare ner till Kälsviken är tillgänglig liksom vindskydd, grillplats och mulltoalett.

Entrédäcken vinterröjs inte vintertid - så då är de ej tillgängliga.

Vintertid plogas normalt infartsvägarna till Entré Väst och Entré Syd.