Färnebofjärdens nationalpark
Informationsskylt i trä med bilder och text på.Foto: Jennie Dalethsson

Nationalparkens huvudentré i Sevedskvarnsområdet

Vid nationalparkens huvudentré, i Sevedskvarnsområdet, finns informationsplats, parkeringsplatser, vindskydd och eldplatser. Här finns toaletter, varav en tillgänglighetsanpassad.

Om upplevelsen

Nationalparkens huvudentré ligger i Sevedskvarnsområdet cirka 2,5 kilometer söder om Gysinge. Det här är själva hjärtat i nationalparken och alla älvlandskapets typiska naturtyper finns representerade. Huvudentrén ligger intill den brusande forsen med de för Nedre Dalälven så typiska månggrenade älvfårorna. Här finns även frodig ädellövskog, torr tallmark, gammal granskog, älvängar och svämskog.

Nära parkeringen finns informationstavlor, tillgänglighetsanpassad toalett och vindskydd med eldplatser. En tillgänglighetsanpassad naturstig slingrar utmed älvstranden. Flera vandringsslingor och längre vandringsleder utgår härifrån. Cykling är tillåten endast på bilvägarna.

Området vid huvudentrén kommer att genomgå en större ombyggnad under de närmaste åren.

Nationalparksinformation

På de stora informationstavlorna kan du läsa och se bilder om hela nationalparkens djur, växter och landskap. Du kan också få information uppläst genom en vevdriven högtalare. Nationalparksfoldrar på flera språk finns att hämta vid informationstavlorna. Se även länk nedan.

Vindskydd med eldplats

Vindskydd med eldplatser finns på båda sidor om älvfårorna. Ett av vindskydden är tillgänglighetsanpassat och har ett picknick-bord. Det går att sova i alla tre vindskydden men det är inte tillåtet att slå upp tält, eller övernatta i hängmatta eller på marken. Nationalparkens tältplatser är markerade på kartan i nationalparksfoldern.

Tillgänglighetsanpassad naturstig

En 400 meter lång tillgänglighetsanpassad breddad stig löper uppströms utmed älven. Stigen avslutas med en trätrottoar ut över en älväng. Utmed stigen finns fasta informationstavlor i anpassad höjd.

Vandringsalternativ vid huvudentrén

Du kan välja mellan olika långa slingor i området eller vandra till Gysinge och vidare mot Österfärnebo på Gästrikeleden eller till Skekarsbo och vidare mot Tärnsjö på Upplandsleden. För det allra mesta kan man gå torrskodd men under översvämningsperioderna är inte alla stigar framkomliga.

• Kungsslingan 900 meter, är blåmarkerad på kartan och i naturen och löper utmed forsen och älvstranden nedströms och tillbaka genom barrskog och svämskog.

• Bändanslingan är drygt 3 kilometer och rödmarkerad på kartan och i naturen. Den löper uppströms utmed älvstranden till Mattöns sydspets och tillbaka genom skog och på spänger över älvängar.

• Mattön runt. Slingan som går runt Mattön tar dig till Gysinge och åter. Totalt cirka 8 kilometer. Den västra sträckningen är 4,5 kilometer och går uppströms från nationalparksentrén. Vid Mattöns sydspets fortsätter leden norrut längs den gamla militärvägen. Vandringsleden på Mattöns nordöstra sida, tillbaka från Gysinge, är 3 kilometer och går utmed den stilla fjärden. Här kan du behöva kliva över rötter och bäverfällda trädstammar. Leden är orangemarkerad på kartan och i naturen.

• En slinga över järnvägsbroarna till Gysinge och åter är markerad med gröna pilar endast vid korsningar. Hela slingan går utmed vattnet. Här går du över forsen till Sevedskvarn och sedan på en liten väg utmed älvens södra strand nedströms, svänger över de gamla järnvägsbroarna och in genom Gysinge för att sedan följa Mattöns strand tillbaka till nationalparksentrén. Totalt 9 kilometer. Från Gysingen kan man även att välja att gå den gamla militärvägen till Mattöns sydspets och sedan följa Bändanslingan till huvudentrén.

Färnebofjärdens informationsfolder och aktuella kartor
Mer information om vandring i nationalparken

Hitta hit

Nationalparkens huvudentré ligger på Mattön, cirka 2,5 kilometer söder om Gysinge. Skyltar från riksväg 56 leder in till huvudentrén, både från söder och norr via Gysinge.

Koordinater

Knappa in på en GPS eller kopiera koordinaterna under till exempel RT90 och klistra in i sökfönstret på Eniro.

WGS84
60°16'13.5N 16°54'27.0E 

WGS84 DDM
60°16.226'N 16°54.451'E 

WGS84 decimal (lat, lon)
60.270429, 16.907508 

RT90
6684081, 1561009 

SWEREF99 TM
6683054, 605517

Tid

Hela året

Plats

Nationalparkens huvudentré ligger på Mattön, cirka 2,5 kilometer söder om Gysinge. Skyltar från riksväg 56 leder in till huvudentrén, både från söder och norr via Gysinge.

Speciell utrustning

Ved finns men inget dricksvatten.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.