Färnebofjärdens nationalpark
Två personer sitter vid kanten av älven och tittar på vattnet.Foto: Kalle Nyremo

Populära utflyktsmål

Här ger vi exempel på några olika utflyktsmål i och i anslutning till Färnebofjärdens nationalpark.

Om upplevelsen

Nationalparkens huvudentré i Sevedskvarnsområdet

Vandra intill brusande forsar i en vacker och varierande natur. På Mattön i Sevedskvarnsområdet, cirka 2,5 kilometer söder om Gysinge, ligger nationalparkens huvudentré med informationstavlor, parkeringsplatser, toaletter (en tillgänglighetsanpassad) och 3 vindskydd med eldplatser. Här finns även en cirka 300 meter lång tillgänglighetsanpassad naturstig. Från huvudentrén utgår flera vandringsleder och vandringsslingor. Du kan välja mellan olika långa slingor i området eller vandra till Gysinge och vidare mot Österfärnebo eller till Skekarsbo och vidare mot Tärnsjö. Området vid huvudentrén kommer att genomgå en större ombyggnad under de närmaste åren.

Naturum Färnebofjärden

Gysinge bruks gamla stallbyggnad från 1814 är idag naturum Färnebofjärden, nationalparkens besökscentrum. 

På Granön i närheten av naturum finns en naturpark med en tillgänglighetsanpassad naturstig. Här finns parkering och rastplats. Granön ligger inte i själva nationalparken utan i angränsande Gysinge naturreservat.

Utsiktstornet vid Skekarsbo

Vid Skekarsbo finns en av nationalparkens fyra entréer. Här finns ett 20 meter högt utsiktstorn som bjuder på en fantastisk utsikt med chans att se bland annat havsörn och fiskgjuse. Mindre fågeltorn finns dessutom utanför nationalparken vid Nordmyra spänger och vid Östa. Vid Skekarsbo finns parkering, dass, picknic-bord, liten strand, brygga, klippor, 2 vindskydd och eldstäder. Övernattning i tält, hängmatta eller på marken är inte tillåten. Utmed vandringsleden härifrån till Gysinge passerar du en tältplats och flera vindskydd.

Området vid Skekarsboentrén kommer att genomgå en större ombyggnad under de närmaste åren.

Öberget

Vid Öberget längst i sydväst finns en av nationalparkens fyra entréer. Det här är den vildaste delen av nationalparken med stora chanser att se orre, tjäder och andra karaktärsarter för nationalparken. Vid Öberget finns informationstavlor, parkeringsplatser, dass och vindskydd med eldstad. Härifrån utgår en längre vandringsslinga om totalt cirka 16 kilometer med möjlighet att välja kortare alternativ. Förutom vandringsleden finns en lättgången grusväg som går ända fram till den öppna stugan Alderbäcksrör. Grusvägen kan nyttjas av den som har svårt att gå eller för rullstol/barnvagn. Dasset vid Öberget är för närvarande inte tillgänglighetsanpassat.

• Information och karta över Färnebofjärdens nationalpark
• Information om vandringsmöjligheter
• Trelänsleden Hovnäs färja på Facebook
• Hovnäs färja fiske

Tyttboområdet

Vid Tyttbo finns en av nationalparkens fyra entréer. Här finns flera parkeringsmöjligheter, stigar, 4 vindskydd och eldstäder. Övernattning i tält, hängmatta eller på marken är tillåten vid ett av vindskydden. Vid Balforsen finns vindskydd och dass som är tillgänglighetsanpassade samt en gjuten fiskeramp. Tyttbo är ett fint forsfiskeområde för catch and release. Fiskekort krävs.

• Trelänsleden Hovnäs färja på Facebook
• Hovnäs färja fiske

Hemön och Sandön

Från Österfärnebo leder en sandås långt ut i Färnebofjärden via den smala Istahalvön. Här passerar vägen flera fornlämningar och tydliga spår av inlandsisen. Vägen slutar längst ut på Hemön där det finns flera vindskydd med eldstäder, dass och informationstavla. Parkering är tillåten i anslutning till stranden och här går även bra att tälta eller sova i hängmatta. En lång sandstrand med vid utsikt över fjärdens bredaste parti gör Hemön till ett populärt besöksmål.
Från Hemön är det även lämpligt att starta en kanotutflykt, kanske till närbelägna Sandön som erbjuder ännu mer sandstränder och möjligheter till övernattning.

På Sandön finns vindskydd, dass och flera eldstäder. Det är tillåtet att övernatta på hela Sandön men var uppmärksam på fågelskyddet söder om ön, där fiskgjusen brukar ha sitt bo.

Färnebofjärden

Nationalparken gör sig kanske bäst från vattnet. Från kajak, kanadensare eller annan farkost. Iläggningsplatser för båt finns vid Östa i sydost och Ista i norr. Andra platser där det är möjligt att lägga i mindre farkoster är i Gysinge, vid Skekarsbo, vid Linsjön på Östahalvön, vid Stadarna i Tyttboområdet, vid badet söder om Österfärnebo camping vid Edsviken och på Hemön längst ut på Istahalvön.


• Mer om nationalparken från vattnet

Gysinge bruk

Gysinge bruk är en upprustad bruksmiljö som ligger intill Dalälvens forsar. Här finns en intressant kulturhistoria bevarad. I det gamla laboratoriet ligger en brukshandel och ladugården ute på udden vid forsen har blivit ett mysigt café. Parkeringsmöjligheterna är goda.

Information om Gysinge

Granön

Granön ligger mitt i forsen i närheten av naturum. Ön är en naturpark med en tillgänglighetsanpassad naturstig. Här finns parkering och rastplats. Granön ligger inte i själva nationalparken utan i angränsande Gysinge naturreservat.

• Information om Gysinge naturreservat

Nordmyran och kyrkstigen

Nordmyran är en slåttrad översvämningsäng som ligger strax utanför Färnebofjärdens nationalpark nära samhället Tärnsjö. Här finns vindskydd och fågeltorn. Över Nordmyrans långa spänger går Upplandsledens etapp 19, via Kyrkstigen mellan Tärnsjö och Skekarsbo.

• Nordmyrans intresseförenings webbplats
• Upplandsleden etapp-19-Skekarsb-Nora-kyrka

Ingbo källor

På väg ut mot Östahalvön ligger Ingbo källors naturreservat. Förutom de magiskt gröna källorna finns här en väl bevarad timrad kvarnbyggnad. Stanna gärna till och drick av det kristallklara vattnet som renats genom de sandrika jordlagren. En tillgänglighetsanpassad trätrottoar leder ut över källornas vattenspegel och en kortare vandringsslinga leder tillbaka till parkeringen.

Information naturreservatet Ingbokällorna:

Östa

Östahalvön med Östa naturreservat ligger strax utanför nationalparkens gräns, öster om samhället Tärnsjö. Här finns parkeringar, iläggningsplatser för båtar, vindskydd och eldplatser. Det finns också olika stigar att vandra samt ett fågeltorn. I området finns aktörer som hyr ut stugor, kanoter, motorbåtar med mera.

Kontaktuppgifter hittar du under rubrikerna

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.