Färnebofjärdens nationalpark
Ryggtavlan av en person som flugfiskar.Foto: Carl Blom

Fiska öring, harr, gädda och gös

Forsarna vid Gysinge, Sevedskvarn och Tyttbo är populära bland sportfiskare som vill fiska öring och harr. Även de lugna fjärdarna bjuder på trevligt fiske med fina gös- och gäddbestånd. Färnebofjärden är särskilt känd för sina stora gäddor. Färnebofjärden är särskilt känd för sina stora gäddor. Observera att det i nationalparken finns tre olika fiskevårdsområden. Området vid nationalparksentrén vid Sevedskvarnsområdet samt vid Gysinge tillhör Gysingeforsarnas fiskevårdsområde. Vattnen i de centrala delarna av nationalparken tillhör Färnebofjärdens Fiskevårdsområde och vid forsarna längst i väster gäller fiskekort för Tyttbo Forsfiske.

Om upplevelsen

Gysingeforsarnas fiskevårdsområde

Sevedskvarn. Foto: Karl Nyremo.

Färnebofjärdens fiskevårdsområde

Den vida Färnebofjärden med sina smala sund, upp till 23 meters djup samt grunda undervattensåsar av sand eller block erbjuder ett varierat fiske med möjlighet att använda olika fiskemetoder. Fiskekort finns att köpa via nätet. Se länkar nedan.

Tyttbo forsfiske

Tyttbo är mest känt för sitt fina forsfiske. Här finns flera parkeringsmöjligheter, stigar, vindskydd och eldstäder. Vid Balforsen finns vindskydd och dass som är tillgänglighetsanpassade samt en gjuten fiskeramp. Tyttbo forsfiske bedrivs som catch and release på gädda, abborre, gös som vanligast förekommande arter.

Tid

När vädret tillåter

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.