Färnebofjärdens nationalpark
En tjäder i skogsmiljö.Foto: Karl Nyremor

Skåda hackspett, slaguggla och tjäder

Fågellivet i Färnebofjärden torde ha få motsvarigheter i landet bland annat vad gäller sammansättningen av skogs- och våtmarksberoende, nordliga och sydliga arter. Mer än hundra arter häckar regelbundet.

Om upplevelsen

Dessutom finns här ovanligt stora populationer av flera rödlistade, det vill säga utrotningshotade, arter. I området häckar flera svenska hackspettsarter och flera arter av ugglor, bland annat slaguggla som här troligen har sin tätaste förekomst i landet. Här i Färnebofjärden har de gott om gamla ihåliga träd att bygga bo i så har du bara ögonen med är de inte så svåra att få en skymt av.

Tjäderspel på våren är en upplevelse, men det kan vara lika spännande att möta en tjäder på någon av grusvägarna i parken där de fyller på med sten i krävan.

Besökstips

Tinäsområdet, som ligger i nationalparkens syd-västra del, är känt för sin fågelrikedom. Här får man räkna med längre promenader för att komma in i nationalparkens stora barrskogsområden och fina våtmarker. 

Här finns vandringsleder, vindskydd, eldstäder och två stugor som står öppna under delar av året. Utgå från Öberget som är en av nationalparkens fyra entréer. Förutom vandringsled finns även en bredare skogsväg för den som har lite svårare att ta sig fram på stig.

Tid

Hela året

Speciell utrustning

Kikare, kängor

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.