Färnebofjärdens nationalpark
Siluetten av en person med kvällssol i ryggen.Foto: Tobias Franzen

Paddla och upplev nationalparken från vattnet

Nationalparken upplevs kanske allra bäst från vattnet. Du kan ta med egen eller hyra kajak, kanadensare eller annan farkost hos någon av våra samarbetspartners. Från vattnet har du stora möjligheter att får se havsörn, fiskgjuse och storlom. I kvällningen kommer bävrarna fram och särskilt i augusti har du stor chans att se dem.

Om upplevelsen

Under perioden 1 januari - 31 juli råder tillträdesförbud i vissa områden för att skydda bland annat fiskgjusen som är oerhört störningskänslig under häckningen. Förbudet gäller inte bara land utan även vattnet runt boen. Flytande skyltar är utplacerade under aktuell period.

Det finns över 200 öar att besöka i nationalparken. Här kan du sola, bada och uppleva den storslagna naturen. Övernattning är tillåtet endast vid de på kartan markerade platserna. Hastighetsbegränsningar för motorbåt, regler för vattenskidor och liknande finns i nationalparksfoldern.

Iläggningsplatser

Iläggningsplatser för båt finns vid Östa i sydost och Ista i norr. Andra platser där det är möjligt att lägga i mindre farkoster är i Gysinge, vid Skekarsbo, vid Linsjön på Östahalvön, vid Stadarna i Tyttboområdet, vid badet söder om Österfärnebo camping vid Edsviken och på Hemön längst ut på Istahalvön.

Forspaddling

Forsarna vid Gysinge och vid Sevedskvarn är populära för forskajakpaddlare i alla åldrar. Även vana kanadensarpaddlare tar sig då och då genom forsarna vid Sevedskvarn i sina öppna kanoter. Även forsarna i Tyttbo besöks frekvent av forspaddlare.

Storån – Lillån

Från sjön Hallaren i söder, går den smala Lillån fram till nationalparksgränsen vid Kölfors allra längst i söder. Här från vindskyddet vid Lillsjön går det oftast att paddla ner till Storån och vidare ut i Färnebofjärden. Vid högvatten kan även Lillån vara paddelbar ända från Hallaren men man kan bli tvungen att lyfta över vindfällen och bäverfällda stammar.

Våra naturbevakare röjer denna sträcka en gång om året mellan maj och juli, då vattenstånd och vattentemperatur möjliggör arbetet i vattnet. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om den aktuella framkomligheten i Lillån.

Övernattning och eldning

De allra flesta övernattningsplatserna i nationalparken kan nås från vattnet. Samtliga rastplatser har vindskydd, eldplats och ved. Vid 11 platser är det tillåtet att sätta upp tält, övernatta i hängmatta och sova på marken. Dessa platser är markerade med ett tält på kartan i nationalparksfoldern. Det finns också 4 öppna stugor som går att nå från vattnet.

Eldning är tillåten endast i nationalparkens iordningställda eldstäder. Friluftskök och grill går bra att använda var du vill men var noga med att inte lämna kol på marken och släck omsorgsfullt. Du ansvarar själv för att ta reda på om det råder eldningsförbud.

Flera av våra samarbetspartners hyr ut kanoter och kajaker. Du hittar deras kontaktuppgifter nedan:


Om du utgår från Östa finns iläggningsplatser för båtar, flera parkeringar, vindskydd, eldstäder samt markerade stigar i Östa naturreservat strax intill nationalparken.

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.