Söderåsens nationalpark
Vägvisarskylt i höstgul bokskogFoto: Mickael Tannus

Söderåsen 2.0

LEADER-projektet Söderåsen 2.0 är ett samarbete mellan Söderåskommunerna Åstorp, Klippan, Bjuv och Svalöv tillsammans med Söderåsens nationalpark. Projektet sträcker sig från januari 2022 till 2024 med syfte att utveckla Söderåsen som destination.


      

2018-2021 genomfördes LEADER-projektet Destination Söderåsen.
Under projektet togs det fram en vision och ett gemensamt varumärke.
Analyser gjordes och testades av med målet att utveckla Söderåsen
som en hållbar turistdestination med större och bättre möjligheter
för den lokala besöksnäringen.

I Söderåsen 2.0 etablerar vi nu fler portar in till Söderåsen,
samt engagerar näringen för utveckling av upplevelser.
Vi jobbar vidare med nyckeldelar såsom utbildningar och
kompetensutveckling för aktörerna som är med i projektet. 
Vidareutvecklar den gemensamma marknadsplattformen som
lyfter det lokala och unika med Söderåsen som besöksmål. 
Givetvis är samverkan ett fortsatt fokusområde,
och ett långsiktigt systematiskt och hållbart destinationsarbete.

Projektet drivs enligt LEADER-metoden där lokala behov tillgodoses.
Det är ett samarbete mellan kommuner, företag, föreningar och nationalparken. LEADER-projektet finansieras delvis genom bidrag, och
bygger på engagemang från aktörer inom besöksnäringen.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.