Söderåsens nationalpark
Solen lyser på en glänta i skogen där växer grupper av Strutbräken.Foto: Länsstyrelsen Skåne

Säkerhet och regler

Genom information hoppas vi på förståelse och respekt för de regler som skyddar natur- och besöksvärden.

Tänk på att allemansrätten är begränsad i nationalparken!
Särskilda regler gäller.  Här är det inte tillåtet att:

 • fiska i andra vattendrag än Odensjön.
 • gräva upp växter samt plocka mossa, lavar och vedlevande svampar.
 • klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller plocka döda kvistar och grenar eller samla annan död ved.
 • tälta eller göra upp eld utanför anvisade platser.
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar.
 • parkera annat än på anvisade parkeringsplatser samt ställa upp eller parkera husvagn eller liknande (t.ex. husbil) annat än dagtid på anvisade parkeringsplatser.
 • sätta upp skyltar, tavlor eller andra markeringar i naturen.
 • rida eller cykla annat än på anvisade vägar och stigar
 • klättra i berg
 • medföra hund som inte är kopplad

Numrerade räddningspunkter

På varje hänvisningsstolpe och vid andra viktiga platser i nationalparken sitter en bricka med en unik siffra kopplad till en specifik koordinat. Dessa brickor har satts upp under 2020 som en del av samarbetet mellan Söderåsens nationalpark och Räddningstjänsten. Syftet är att förbättra säkerheten i nationalparken genom en snabb och väl koordinerad respons vid eventuella olyckshändelser.

Skulle du råka ut för något medan du vandrar är det bra att veta vilket nummer du befinner dig vid eller nyligen passerat då vet Räddningstjänsten var de kan hitta dig.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.