Söderåsens nationalpark
Fem kvinnor och en man samlade runt en eldningsplats.Foto: Länsstyrelsen Skåne

Rasta, äta och bo

Här får du information om var du kan rasta, äta och bo i Söderåsens nationalpark.

Grillplatser, bord och bänkar

Grillplatser finns vid naturum i Skäralid (grillkol  eller egen ved gäller)
vid rastplatsen Liagården, (ved, såg och yxa finns) och 
vid Nackarpsstugan i Nackarpsdalen (grillkol eller egen ved gäller).
Innan du vandrar vidare eller lämnar platsen -
Se till att elden är ordentligt släckt!!!

Det är förbjudet att plocka kvistar, grenar eller annan död ved från marken för att elda.
Det är också förbjudet att elda på andra platser i nationalparken än vid befintliga grillar och eldstäder.

Obs! Vi följer Räddningstjänsten Skåne NV brandriskprognos.
Vid eldningsförbud (risk 4, 5, 5E) tar vi bort yxa, såg och ved från våra olika rastplatser.

Mat

Ny servering i naturumbyggnaden - upphandlingsunderlag ligger ute 

                                  

Nu har Länsstyrelsen skickat in underlaget för annonsering avseende caféet på Söderåsen.
Du hittar underlag och information på Länsstyrelsens hemsida alternativt via länken nedan.

Annonsen kommer att ligga ute och det är möjligt att skicka in ansökan till 12/10 2023.Mer information för den som vill äta finns även på Destination Söderåsens hemsida


Toaletter och vatten

Toaletter finns i och vid naturum Söderåsen i Skäralid, på Kopparhatten, i Nackarpsdalen samt vid rastplats Liagården.

Vatten finns vid naturum Söderåsen (kran på väggen till vänster om naturum entrén och det plattlagda partiet) samt vid rastplats Liagården (väderberoende). Och i Rårödspågens källa (längs naturstigen)!
Vattnet i brunnarna och källor provtas inte och bör kokas först.

Obs! Under en lång, torr sommar kan vissa brunnar sina.
Ta med eget vatten för att vara på den säkra sidan.
Det går alltid att fylla på vatten vid naturum i Skäralid.


Övernattning

Det går bra att övernatta i och vid nationalparkens raststugor.


Boende och mat i närheten

Förslag på var du kan äta och sova på Söderåsen hittar du på Söderåsens webbplats.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.