Söderåsens nationalpark
Vy över en träspång som går in i skogen. Spången har räcke på höger sida.Foto: Länsstyrelsen Skåne

Tillgänglighet

Vi arbetar kontinuerligt för att våra vandringsleder och publika platser ska vara säkra och tillgängliga för så många som möjligt.

Entréer

Nationalparkens två huvudentréer finns i Skäralid och i Röstånga och är lätta att komma till med bil, med kollektivtrafik eller med cykel. Bägge har stora parkeringar med parkeringsplatser för rörelsehindrade och tillgängliga leder.

Vi vill påminna om att på vintern sker ingen snöskottning eller halkbekämpning på leder eller rastplatser.
Snöskottning och halkbekämpning sker runt naturumbyggnaden och de tillgängliga parkeringsplatser som finns där.

Entré Skäralid med naturum Söderåsen

Entré Skäralid ligger längs väg 13/108 cirka 5 kilometer norr om Röstånga och cirka 5 kilometer söder om Ljungbyhed. När du viker av från stora vägen kommer du till en parkeringsplats som rymmer cirka 150 bilar, varav tre är för rörelsehindrade.

Naturumbyggnaden med naturum, nationalparksförvaltning och servering (öppnar 2024) ligger uppe på en kulle. Hela byggnaden är tillgänglighetsanpassad för rullstolar och permobil och har 90 centimeter breda dörrar, automatiska dörröppnare och tillgänglig toalett där dörren är 91 centimeter bred.

För de med parkeringstillstånd för rörelsehindrade går det att köra hela vägen fram till en parkering cirka 5 meter från naturums sidoentré. Där finns tre, fyra meter breda tillgängliga parkeringsplatser. Vi öppnar gärna sidoentrén för dig med någon form av funktionshinder, bara ring på porttelefonen så kommer vi och öppnar.

Till naturums huvudentré, från parkeringen, är det cirka 30 meter sten eller plattlagd gång och en 2 meter lång ramp upp mot entrédörrarna.
Det finns idag inget vilplan mellan rampen och ingångsdörrarna.
 
I naturum Söderåsen finns en utställning om nationalparken, dess natur, geologi och kulturhistoria. Det går att ta sig fram i utställningen med rullstol.
Den flerspråkiga naturumpersonalen hjälper gärna till med information och svarar på frågor. Det finns även lättlästa guidefoldrar och annan information om Söderåsen att läsa på plats eller att ta med. 

I naturum kan du även få detaljerad information om våra vandringsleder och vilka av dem som är tillgänglighetsanpassade. Du kan ladda ner vår vandringsledskarta här nedan.


Tillgängliga parkeringar

Förutom parkeringen vid naturum finns ytterligare tre, fem meter breda parkeringsfickor på den lilla, mindre delen av parkeringen i Skäralid.
Följ skyltningen. Från den nedre parkeringen är det cirka 150 meter till naturum via en uppförsbacke. I dagsläget behövs assistenthjälp för att komma upp till naturumbyggnaden från lilla parkeringen.
Vi planerar för att göra vägen upp till naturum tillgänglig.

Uppe på Kopparhatten finns en markerad parkeringsruta för rörelsehindrade framför den markerade bussparkeringen, vid ingången till rastplatsen och en markerad parkeringsruta för rörelsehindrade framför toaletthuset.

Tillgängliga toaletter

Toaletter finns i Skäralid, på Kopparhatten och vid Liagården.
I Skäralid, i naturum finns en tillgänglig toalett. Dörren är 91 centimeter bredd och toaletten har en sitthöjd på 47 centimeter. Det finns nedfällningsbara armstöd.
På toaletten finns även ett höj och sänkbart skötbord (för barn) som är 77gånger77 centimeter samt ett lågt vuxenskötbord som är 90gånger125 centimeter, på 47 centimeters höjd från golvet. Det finns nödlarm på toaletten men tyvärr ingen lyfthjälp.
Den tillgänglighetsanpassade toaletten i naturum är öppen under naturums öppettider.

Det finns ytterligare en tillgänglig toalett i Skäralid, nedanför naturum, i toaletthuset längs med Kopparhattsvägen. Dörren till den tillgängliga toaletten är 93 centimeter bred. Sitthöjden på toaletten är 42 centimeter och det finns nedfällningsbara armstöd. Det finns även ett nedfällningsbart skötbord för barn (64gånger64 centimeter) i samma utrymme, 94 centimeter över golvet nerfällt läge. 
Toaletten i toaletthuset är öppen dygnet runt och har elektrisk dörröppnare med känselsensorer. Dörren ger besökare god tid att ta sig in på toaletten innan dörren stängs. Känselsensorerna som sitter på både insida och utsida av dörren känner av om någon står i vägen. Det medför att dörren inte öppnas eller stängs helt om någon befinner sig inom sensorns räckvidd.

På Kopparhatten är toaletten ett torrdass, med en kort asfalterad ramp (15 centimeter) utan räcke upp mot toalettdörren. Dörren är försedd med dörrstängare vilket innebär att det kan behövas hjälp för att öppna dörren men att den stänger sig på egen hand. På toaletten finns nedfällningsbara armstöd och toalettstolen har en sitthöjd av 48 centimeter

På Liagården är toaletten ett torrdass. Det finns en träramp med räcke upp mot toalettdörren.
Framför dörren finns ett vilplan. Dörren är försedd med dörrstängare vilket innebär att det kan behövas hjälp för att öppna dörren men att den stänger sig på egen hand. Det finn nedfällningsbara armstöd och toalettstolen har en sitthöjd av 48 centimeter

Tillgängliga besöksmål och leder

I Skäralid finns förutom naturumbyggnaden, tre tillgängliga tvillinggrillar och ett antal tillgängliga bänkbord på grus, men även grönytor, en naturlek  med träflis på marken och i Skäralid startar flera av våra  vandringsleder.
Ta med egen ved eller grillkol till grillarna, det finns ingen ved i Skäralid. Det finns inte heller yxa eller såg.

I Skäralid har du en fantastisk vy över Skärdammen som byggdes på 1930-talet. Numera finns även ett omlöp, förbi det vandringshinder som dammen varit och omlöpet hjälper fiskar, musslor och andra vattenlevande arter att vandra upp in i Skärdammen och vidare till Skärån, men också de arter som finns i Skärån att ta sig ut mot Rönne å och Skälderviken.

Från Skäralid utgår även Kopparhattsvägen, som tar dig upp mot Kopparhatten utsiktspunkt antingen till fots, med buss, bil eller med andra fordon. Det är en cirka 2 kilometer lång asfalterad uppförsbacke. Från den tillgängliga parkeringen till utsiktspunkten är det cirka 160 meter. Stigen dit är förhållandevis jämn men det kan finnas stenar och rötter. Det bör inte vara några problem för en rullstol eller någon som har svårigheter att gå att ta sig fram till utsiktspunkten och den träramp (däckramp) som finns där. Med assistans går det naturligtvis lättare. Utsiktsrampen är cirka 100 meter lång med svagt uppförslut och utsikten över sprickdalen är fantastisk.
Det finns i dagsläget ingen kantbräda eller ledstråk som underlättar för synsvaga att hitta vägen mot utsiktsrampen från parkeringen.

På rastplatsen Liagården, längs med Hjortsprångsrundan, finns tre  vindskydd och fem eldstäder/grillar. Det finns långved som du får såga och hugga själv. Ta gärna med grillkol eller egen ved om det känns lättare.
Närmsta parkering till Liagården ligger 800 meter bort längs en grusad skogsbilväg.
Du kommer till parkeringen genom att köra upp för Serpentinvägen eller ta dig fram längs den vita förbindelseleden, vilken passerar Liden och Killahuset, och som sedan tar dig vidare upp längs Gamla vägen. Du slipper biltrafiken men det går stadigt uppför vilket kan vara ansträngande och mycket svårt om du som är rullstolsburen inte får hjälp.

Vattnet i brunnen på Liagården ligger för närvarande uppe på en kulle och är inte tillgängligt. Vi hoppas kunna göra vattnet på Liagården tillgängligt för alla under 2024.

Tillgängliga leder i och kring Skäralid

I nationalparken finns cirka 50 kilometer vandringsleder. Under Upplevelser - Vandring och vandringsleder finns mer information om de olika alternativen.

Här nedan följer lite information om tillgängligheten på några av nationalparkens leder och besöksmål.

I Skäralid finns en 800 m lång led runt Skärdammen med informationsskyltar om naturen i nationalparken samt en tematipsrunda med över året varierande tema. 
Skärdammen-runt startar vid Skärdammen, cirka 100 meter nedanför naturum.
Leden är delvis en däckspång med räcke och delvis hårdgjord med grus. För att underlätta för personer med nedsatt syn finns en kantbräda, ett ledstråk mot den sida som vätter mot Skärån på den del av leden där det inte finns något räcke.

På Kopparhattsplatån finns gamla hårdgjorda skogsbilvägar som är jämna och lämpliga att vandra, promenera eller rulla fram på. Skogsbilvägarna bildar inga rundslingor vilket innebär att du får ta samma väg tillbaka.

Om du vill vandra med barnvagn finns det olika alternativ att välja mellan. Det finns en folder med karta över olika förslag på vandringsleder lämpliga att gå med barnvagn. 

Entré Röstånga med turistinformation.

Entré Röstånga med turistinformation ligger i de norra delarna av byn Röstånga, där väg 108 går ihop med väg 13, bakom Röstånga Gästis, ICA, busshållplatsen och en stor parkeringsplats cirka 100 meter från turistinformationen.

Turistinformationen är tillgänglighetsanpassad för rullstolar och permobil och har en 98 centimeter bred entrédörr, automatisk dörröppnare och en tillgänglig toalett med 90 centimeter bred dörr. Toaletten är tillgänglig när turistinformationen är öppen.

I turistinformationen kan du få information och svar på frågor om nationalparken eller andra turist- och besöksmål.
Det finns ett tillgänglighetsanpassat utställningsrum inne i turistinformationen där temat för utställningarna varierar under säsongen.

Tillgänglig parkering

Det går att köra nästan hela vägen fram till entrédörrarna där en parkering för rörelsehindrade finns cirka 12 meter från entrédörrarna. Underlaget är delvis hårdgjort grus och delvis kullersten.

Tillgängliga toaletter

Förutom toaletten inne i turistinformationen finns det även en toalett i Nackarpsdalen.
Toaletten i Nackarpsdalen är ett torrdass, med en ramp med vilplan upp mot toalettdörren. Det är cirka 350 meter från turistinformationen ner till Nackarpsdalen och toaletterna. Toadörren är försedd med dörrstängare vilket innebär att det kan behövas hjälp för att öppna dörren men att den stänger sig på egen hand. Toaletten har nedfällningsbara armstöd och toalettstolen har en sitthöjd av 48 centimeter.
Vid Odensjön finns ingen toalett.

Det finns en kommunal toalett vid den stora parkeringen i Röstånga men den kan i dagsläget inte anses vara tillgänglighetsanpassad. Toaletten har en liten, låg tröskel, en dörr som är 90 centimeter bred och en toalettstol med en sitthöjd på 41 centimeter men inga nedfällningsbara armstöd.

Tillgängliga besöksmål

I Nackarpsdalen finns förutom en tillgänglig toalett, stora grönytor, ängsmark, skuggande ekar och flera tillgängliga eldstäder, ett grillhus och flera bänkbord med grusunderlag. Ta med egen ved eller grillkol.
Det finns ingen ved i Nackarpsdalen. Det finns inte heller vatten i Nackarpsdalen, så ta med dig eget vatten för att släcka både törst och eldar.

Vid Odensjön finns några bänkbord och en bänk men tillgängligheten är inte helt god på grund av stenar, rötter och att det kan vara blött under vissa perioder på året.

I Nackarpsdalen och hela vägen in till Odensjön kan du ta sig fram på hårdgjort underlag. Det är cirka 1100 meter från stora parkeringen vid turistinformationen till Odensjön. 
Den inledande sträckan, från turistinformationen ner till Nackarpsdalen lutar en del och för rullstolsburna är det nog bra att ha assistans med sig. Längs med vägen in mot Odensjön finns bänkar utplacerade. Vägen in mot Odensjön är hårdgjord men inte alltid plan. Det kan gå både uppför och nerför och det finns en jobbig kurva. Belöningen att komma fram till Odensjön kan vara värt mödan.

Om du vill vandra med barnvagn finns det olika alternativ att välja mellan. Det finns en folder med karta över olika förslag på vandringsleder lämpliga att gå med barnvagn. 

Övriga entréer, besöksmål och parkeringar

Övriga entréer, besöksmål och parkeringar i nationalparken är för närvarande inte tillgänglighetsanpassade.
Har du frågor om tillgängligheten i nationalparken är du välkommen att kontakta oss.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.