Söderåsens nationalpark
Närbild på boklöv som precis har spruckigt ut och har en ljusgrön färg. Den blåa himlen lyser mellan de bladfattiga grenarna.Foto: Länsstyrelsen Skåne

Närliggande naturområden

Söderåsens nationalpark är en del av det geografiska området Söderåsen. Hela åsen är ungefär 30 km lång och sträcker sig mellan Röstånga och Åstorp.

Även utanför nationalparkens gränser kan man ta del av det imponerande och omväxlande landskapet. Det finns flera andra närliggande naturområden att uppleva och utforska. Här listar vi några naturreservat och längre ner några av Stiftelsen Skånska Landskaps strövområden.

Du kan ladda ner en folder om besöksvärda närliggande naturområden här nedan, eller hämta ett exemplar i naturum Söderåsen.

Klöva Hallar

Utsikt från Soffabacken. Fotograf Mats Sjöberg

En mindre och lugnare version av Skäralid, komplett med rasbranter, sprickdalar och klippväggar. Klövabäcken flyter i dalbotten och såväl här som på platåerna ovanför växer lummig lövskog.
Skåneleden går genom naturreservatet och det finns en del stigar bland annat en gulmarkerad cirka 5 kilometer lång vandringsled. Den vandringsleden finns för närvarande inte på någon karta.
Det finns grillplatser vid Krika skog (ved bör finnas) och vid vindskyddet i sprickdalen (ta med egen ved eller grillkol).
Det råder beträdnadsförbud enligt artskyddsförordningen för ett område i och ovanför sprickdalen mellan 1 mars och 31 juli. Klätterväggen Soffabacken är under denna period inte tillgänglig för klättring.
Vi hänvisar klättrare till Solväggen och Kristallväggen under beträdnadsförbudet.
Var vänlig håll utkik efter skyltar och visa hänsyn. 

 Mer information om naturreservatet finner du på följande websida

Det finns två parkeringsplatser till naturreservatet.
En i nordväst och en i sydost.

Herrevadskloster

Grönska i Herrevadskloster. Foto Maria Sandell

Här hittar man vidsträckta, böljande betesmarker med ett stort antal stora och grova träd, många över 200 år gamla. Rönneå rinner genom naturreservatet och är populärt bland kanotpaddlare.
Det gamla munkklostret är borta sedan länge men här finns gott om andra kulturlämningar att utforska. Området användes av militären från 1600-talet till en bra bit in på 1900-talet.
Det finns tre markerade vandringsleder  och en ridled i naturreservatet 
Elljusspåret/Nybodammslingan - röd, 2,3 km + 1 km.   
Infanterislingan - gul, 3 km.
Snapphaneleden - blå, 5 km.
Remontleden - Rosa - ridled, 1 km.

Mer information om Herrevadsklosters naturreservat finner du på följande websida

Det finns flera parkeringsplatser i reservatet bland annat...

Jällabjär

Vandrare i Jällabjär. Foto Carina Zätterström

Strax utanför Röstånga hittar man Jällabjär, en mjukt rundad kulle som är resterna av en gammal vulkan. Den är omgiven av omväxlande natur- och kulturlandskap och här samsas bokskog med gammal betesmark, enefälader och alkärr.
Skåneleden (orange) går genom naturreservatet och det finns två vandringsleder på 3 kilometer vardera i Jällabjär. 
Den blå slingan är 3,4 kilometer och startar vid den nordvästra parkeringen. Den gula slingan är 3,2 kilometer och startar vid den södra parkeringen. 
Det finns vindskydd, eldplats, bänkbord och torrtoalett nära den södra parkeringen, där Skåneleden går förbi.
Det finns en parkering till, i nordväst, med infart från Kolemavägen.

Mer information om Jällabjär finner du på följande websida

Anderstorp Eneskog

Anderstorps Eneskog. Foto Carina Zätterström

Sedan gammalt ett populärt besöksmål som visar upp majestätiska, gamla enar i ett område som bär spår av äldre vulkanisk aktivitet.
Eneskogen ligger på sluttning av gammal betesmark, en allmänning. Stora delar är fossil åkermark med fornminnen i form av odlingsrösen.
Flera av de största enarna härstammar från mitten av 1800-talet.

Mer information finner du på följande websida

Det finns en parkering men på gräs. Det kan vid blött väder bli halt, smutsigt och svårstyrt. Det finns risk att fastna.

Hallabäckens dalgång

Hallabäckens dalgång. Foto. Mats Sjöberg

Lummig ädellövskog gamla diabastäkter, betesmarker och ett rikkärr.
Du befinner dig mitt i en förkastningszon där horsten Söderåsen pressades upp för 150-200 miljoner år sedan.
Nedanför breder en bördig slätt ut sig med betesmarker och ängar.
Dalgången är rik på liv, mer är 600 olika arter av kärlväxter finns här.
Orrödskärret slås årligen med lie och resultatet är ett blomstrande rikkärr med bland annat majviva, kärrknipprot och tätört.

Mer information om naturreservatet finner du på följande websida

Det finns ingen parkering idag, men det går att ställa bilen vid följande koordinater

Traneröds mosse, Grindhus och lilla Klåveröd

Vandringsled vid Traneröds mosse. Foto Alex Regnér

Ett stort naturreservat med omväxlande natur som ligger alldeles intill Söderåsens nationalpark. Det är ett artrikt område med gott om kulturlämningar som bland annat är populärt bland fågelskådare.
Här finns en tillgänglighetsanpassad spång som leder ut på mossen med torrdass och eldstad i anslutning.
Naturreservatet är en del av Klåveröds strövområde och två av Klåveröds vandringsleder går att nå härifrån, 3 respektive 5 km långa.

Mer information om naturreservatet finner du på följande websidor

Vedby strövområde

Skånsk granskog Foto Agneta Borgström/Stiftelsen Skånska Landskap

I Vedby är trädslagen ovanligt många och det här är platsen för dig som vill lära dig mer om träd. Stiftelsen Skånska Landskaps har flera markerade vandringsleder här.

Längs Trädslingan möter du till exempel gran som luktar apelsin och barrträd som fäller sina barr på hösten.
I det småkulliga landskapet växer omväxlande bok- och barrskog. Vedby har länge varit småskaligt odlingslandskap och det finns gott om spår efter åkrar och odlingsrösen.

Mer information om Vedby strövområde finner du på Stiftelsen Skånska landskaps hemsida

Du kan nå Vedby strövområde antingen med buss eller bil. 
Öster om Klippan, från Oderljungavägen, är det skyltat mot Vedby strövområde.
Buss 528 går mån-fre till området och kan beställas i förväg via Skånetrafiken. 

Finnstorp strövområde

Vandring på "Håkans väg" i Finnstorp. Foto: Agneta Borgström/Stiftelsen Skånska Landskap

På Söderåsens sydliga backar ligger Finnstorp strövområde.
Ett lättillgängligt område och populärt utflyktsmål sedan förra sekelskiftet.
Här möter du omväxlande natur med bokskogsbackar, områden med planterad granskog och två dammar anlagda i ett gammalt alkärr.
Finnstorps strövområde är perfekt för kortare promenader och vandringar, den längsta rundan är knappt tre kilometer.

Mer information om Finnstorp strövområde finner du på Stiftelsen Skånska landskaps hemsida.

Du kan nå Finnstorp antingen med buss eller bil.
Från Kågeröd följ skylt mot Stenestad. Härifrån är det ca 3 km till området.
Buss 230 mellan Billesholm - Kågeröd – Svalöv – Teckomatorp stannar på hållplats Kågeröd Lunnaskolan, ca 2 km från området.

Klåveröd strövområde

Skånsk gammelgranskog Foto Torbjörn Lingöy/Stiftelsen Skånska Landskap

Strax norr om Söderåsens nationalpark ligger Klåveröds strövområde.
Det finns två naturreservat inom Klåveröds strövområde vilket innebär speciella regler.
Naturen är omväxlande med olika sorters skog, klippblock och skrevor.
Man kan köra bil hela vägen fram till den vackra Klåverödsdammen, där det bland annat finns grillplats och toaletter.
Här finns ett flertal markerade vandringsleder (1-5 km långa) och även ett antal mountainbikeslingor.

Mer information om Klåveröds strövområde finner du på följande websida

Även här kan parkeringen bli full på helgerna, men det finns flera olika parkeringsmöjligheter i strövområdet. En av dem är vid klåverödsdammen och en annan är längre västerut vid Höjehallsslingan

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.