Tyresta nationalpark
En tjäderhane som spänner upp sig inför två tjäderhönor.Foto: Svante Joelson

Djurliv

I det kuperade skogslandskapet lever skogens djur, i skydd av gran och tall. I skogen är däggdjuren svåra att se, medan fåglarna är mer närvarande.

Storlom Foto: Nicklas Wijkmark

Tyresta brukar beskrivas som ugglornas och hackspettarnas rike. Tjädern har en stor stam här, även om den gömmer sig väl i skogen. Lättare att få syn på är spillkråkan, vår största hackspett. Klart vanligast är rödhake, lövsångare och bofink, men mer ovanliga arter som mindre hackspett, tretåig hackspett, tjäder och nötkråka finns också. Kattuggla, berguv och sparvuggla kan med lite tur höras i området. I sjöarna kan man höra storlommens karaktäristiska rop.

Spår av älg, rådjur, ekorre och hare syns ofta på vintern, ibland också den nattaktive mården. Den kan sätta fotspår på liggande stammar, eller markera med spillning på en sten eller stubbe. Mäktigt och väldigt lyckosamt vore att få se lodjur, som rapporteras regelbundet i området.

Under 2000-talet har en god stam av bäver och vildsvin etablerat sig. Bävern finns vid alla sjöar och dess dammar och trädgnag syns tydligt. Vildsvinen letar efter rötter, svamp, frön och insekter i marken. Dess bökande i marken rör om ordentligt och syns lång väg. 

Den stora mängden död ved, inte minst i brandområdet från 1999, hyser en mängd vedlevande skalbaggar, däribland raggbock.

I vattendragen finns salamandrar, grodor och paddor och i skog och mark syns ofta både snok och huggorm (både med det typiska zickzackmönstret och den helt svarta formen). Även den mer ovanliga hasselsnoken har rapporterats några gånger.  I sjöarna finns mest aborre, gädda och mört, men i Stensjön även siklöja. Åva-ån hyser ett lekande bestånd av havsöring. 

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.