Till innehåll på sidan Sök
Tyresta nationalpark

Lediga tjänster

Just nu söker vi en lantbrukare till Tyresta gård och en naturvägledare till naturum!

Jobba med oss i en av Stockholmregionens mest sevärda och välbesökta naturområde. Kärnområdet utgörs av Tyresta nationalpark med sin stora urskog, en av Sveriges 30 nationalparker. Intill ligger Tyresta naturreservat.

Vi erbjuder en vacker arbetsplats, bara 30 min från Stockholm city med kollegor som har ett stort engagemang för Tyresta och Tyrestas besökare!

Annons lantbrukare/arbetande förman till Tyresta gård

Annons naturvägledare till naturum Nationalparkernas hus