Tyresta nationalpark
En hand håller en bit genomskinlig kvarts i mot solen.Foto: Mattias Pettersson

Människans spår

Människor bosatte sig i Tyresta tidigt, redan när inlandsisen drog sig tillbaka användes området för jakt. Spår från de allra första stenåldersmänniskorna finns än idag, liksom från 1000-talets vikingar, bönderna från 1800-talet och scoutrörelsen från 1940-talet.

Tyresta har varit jaktmark ända sedan klipporna reste sig ur havet efter senaste istiden. Sommarboplatser där man knackat kvartsbitar till skärande flisor vittnar om de första stenåldersmänniskornas närvaro.

Små rösen mitt i skogen, där man kan skymta nästa röse en bit bort markerar ofta gamla gränsrösen mellan olika ägor i skogen. Gamla stigar har ibland också markerats med rösen eller genom att barken på träden slagits av med yxa och bildat en så kallad bläcka. Den blottade veden syntes tydligt då den var färsk, men idag har många av bläckorna växt igen av övervallande bark.

Flera gravfält med kulliga gravar finns runt Tyresta by. Alla härstammar från yngre järnåldern och ligger i det som idag är betesmark. I byn finns också en välkänd runhäll, en runristning på en fast klippa. Den är daterad till ca år 1070 e Kr. och bland runorna återfinns en bild på ett kors och en tjädertupp.

Friluftslivet har blomstrat här sedan 1940-talet, med svamp -och bärplockningsturer, scouting med tillhörande scoutstugor, orientering och skidåkning.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.