Sök
Tyresta nationalpark
Närbild på en stor matta av renlav i skogen.

Växtliv

Typiskt för landskapet i Tyrestaområdet är de många mossarna och myrarna, med karaktärsväxter som skvattram och pors. Det finns också ett tiotal sjöar och tjärnar att vila blicken på.

 

""
Gran

 

Tyrestas urskog

Den unika skogen med väldiga 400-åriga träd, ett virrvarr av grenar, rotvältor och multnande stammar – det är Tyrestas urskog. Trots att det bara är någon kilometer till närmaste bostadsområde förmedlar urskogsdelen av nationalparken, norr och öster om Tyresta by, en äkta känsla av vildmark.

Där finner vi stora hällmarker med grova, gamla tallar. Den äldsta tall som påträffats i nationalparken är över 500 år gammal!

Högresta granar

I de näringsrikare sprickdalarna växer en högstammig ofta tät granskog, där många av träden når imponerande 30 meters höjd.

Granen blir inte lika gammal som tallen men de äldsta kan bli uppemot 250 år. Här i dalgångarna är det mörkare och en helt annan känsla än uppe på hällen.