Tyresta nationalpark
Närbild på renlav.Foto: Stiftelsen Tyrestaskogen

Växtliv

Växtlivet i Tyrestas barrskog är karaktäristiskt artfattigt. Medan mångfalden av mossor, lavar och svampar är stor.

Gran

Tack vare områdets många våtmarker, kärr och mossar finns väldoftande växter som pors och skvattram och under sommarmånaderna sprids den sötaktiga doften över skogarna. Då blommar även skogens orkidéer som jungfru marie nycklar. Här finns också urskogsgynnade arter som knärot, spindelblomster och plattlummer. 

Förutom matsvamp som kantarell, karl-johan och andra soppar gör den långa kontinuiteten av död ved att tickor som rynkskinn, rosenticka och ullticka kan trivas på förmultnande lågor och stubbar. På tallar över 150 år syns ofta talltickan sticka fram med sin brunfärgade skiva och äldre granar är ofta bemängda med klibbticka som vackert brunoranga hovar på stammen.

Av de drygt 800 arterna av mossor och lavar som täcker marken och träden är de tydligaste kanske skägglav och andra hänglavar på trädgrenarna. De gynnas av långsam tillväxt hos träden och ren luft. På marken syns vackra nyanser av grönt, i skiftningarna mellan renlav, kammossa och björnmossa. I våtmarkerna finns flera arter av vitmossor, som ju inte är vita utan mest går i grönt, brunt och rött!

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.