Tyresta nationalpark
En frusen sjö med skog i bakgrunden.Foto: Janne Bergström

Geologi

Tyresta präglas av ett sorts sprickdalslandskap som är unikt för Mellansverige och östra Finland. Landskapet är själva grundförutsättningen till den variation av hällmarkstallskog, granskog och mörka skogssjöar som du kan uppleva i nationalparken.

Tyresta ligger på en platå av urberg som bildades för hissnande 1800 miljoner år sedan. Platån sluttar svagt mot kusten och genomkorsas av sprickdalar som fyllts av morän och svalljordar, idag bevuxna med högrest granskog. Ibland är dalgångarna fyllda med vatten, som bildar sjöar, vattendrag och mosstäckta våtmarker. I de tallklädda, magra hällmarkerna är det tunt med jord och de högsta punkterna ligger drygt 80 m över havet.

Inlandsisen under senaste istiden flöt långsamt söderut och har slipat hällarna mjuka, men också brutit loss klippblock på södra sidan av höjderna. Isräfflor syns tydligt här och var, inte minst berghällarna kring Tyresta by och vid kusten. Berggrunden består huvudsakligen av granit och gnejs. 

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.