Tyresta nationalpark
Närbild av en karljohansvamp.Foto: Stiftelsen Tyrestaskogen

Artrikedom

I urskogen är du inte ensam! Här finns flera tusen arter av levande varelser. Alla hittar de sitt eget rum i träden och i marken. Några kommer du att se, men de flesta gömmer sig. En mångfald av miljöer – urskog, brandfält, våtmarker, gläntor och bryn – för med sig en mångfald av arter. Här växer alltid träd i olika åldrar och träd av flera arter. Här finns alltid döda träd, stående och fallna till marken. Och alltid mark som är orörd, där markens svampar och örter har kunnat leva ostört i hundratals å

Döda träd och oförstörd mark

I urskogen finns artrika livsmiljöer som saknas i skogsbrukets unga skogar och sönderkörda mark. Marktäcket i urskogen har utvecklats under århundraden. På oförstörd mark, i murkna stammar eller nere i jorden lever svampar, mossor, lavar, ormbunkar och örter, som behöver lång tid att hitta sin plats och skapa sitt liv. Det finns upp emot fyra gånger fler arter i en urskog, än i skogsbrukets skogar.

Bioblitz i urskogen!

I samband med att Tyresta firade sin 30-årsdag som nationalpark arrangerade förvaltningen en bioblitz i urskogen. Experter inom olika artgrupper samlade in arter i nationalparker strax intill Tyresta by. På två timmar hittades 357 arter, varav 13 rödlistade. Det kan man kalla biologisk mångfald! På artportalen.se finns alla arter från bioblitzen inrapporterade. Bland de mer spännande fynden hittades barrviolspindling, knärot, vedtrappmossa, tjäder och stekelbock.

Mer om bioblitz i urskogen! 

Under åren har många arter hittats och rapporterats in!

  • + 860 ryggradslösa djur
  • + 350 kärlväxter
  • + 400 svampar
  • + 160 lavar
  • + 300 mossor
  • + 80 fåglar

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.