Tyresta nationalpark
Årsjön i kvällsljus med blank speglande yta och små krokiga tallar.Foto: Charl Mellin

Översikt

Lär dig spännande fakta om den nationalpark som intresserar just dig. Här hittar du översiktsfakta om Tyrestas nationalpark, syftet till varför parken bildades och mycket mer.

Län: Stockholm

Kommun: Haninge, Tyresö

Bildades: 7 maj 1993

Syfte med nationalparken: Bevara ett representativt sprickdalslandskap med omfattande urskogar och värdefull natur i övrigt.

Areal: 1 962 ha, varav 1  879 ha land

Natur: Tallskog, granskog, barrblandskog, brandfält, hällmarker, sötvatten

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Stockholms län

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.