Till innehåll på sidan Sök
Tyresta nationalpark
En äldre rödmålad byggnad i vinterlandskap.

Stiftelsen Tyrestaskogen

Tyresta nationalpark och naturreservat förvaltas av Stiftelsen Tyrestaskogen.

Förvaltningen av Tyresta är en rätt så unik förvaltningsform, genom att svenska staten och flera kommuner samarbetar genom en särskilt inträttat stiftelse. Stiftelsen Tyrestaskogen bildades 1993, samma år som nationalparken, av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad samt Haninge och Tyresö kommuner. Dessa bildar idag stiftelsens styrelse.

På plats leds arbetet av en nationalparkschef tillsammans med personal inom naturvård, jordbruk, naturvägledning och ekonomi. Kontoret är inhyst i Erikssongården, Tyresta by.

Skötsel av området finansieras i huvudsak av Naturvårdsverket, som också är fastighetsägare.

Vi som jobbar här

STAB

  • Nationalparkschef: Jonas Ekstrand: jonas.ekstrand@tyresta.se  070-302 08 96
  • Fältchef: Mattias Sjölander: mattias.sjölander@tyresta.se 070-671 00 96
  • Ekonomi och personal: Christine Branden: christine.branden@tyresta.se 070-322 94 70

NATURUM

  • Naturumföreståndare: Jessica Ångström: jessica.angstrom@tyresta.se 070-353 22 72
  • Naturvägledare: Lina Ljungqvist: lina.ljungqvist@tyresta.se 073-052 34 44 

FÄLT

  • Naturbevakare: Teckla Jackson: teckla.jackson@tyresta.se 070-797 77 39
  • Naturvårdare: Magnus Zetterström: magnus.zetterstrom@tyresta.se 073-055 75 13

TYRESTA GÅRD

  • Drift, Tyresta gård: Katarina Warg: katarina.warg@tyresta.se 070-671 85 48
  • Lantarbetare: Robin Palm: robin.palm@tyresta.se 070-795 70 77
  • Djurskötare: Alexandra Bastemark: alexandra.bastemark@tyresta.se 070-601 50 07

 

Stiftelsen Tyrestaskogens webbplats

 

Logotyp för Stiftelsen Tyrestaskogen.