Tyresta nationalpark
Foto:

Stiftelsen Tyrestaskogen

Tyresta nationalpark och naturreservat förvaltas av Stiftelsen Tyrestaskogen.

Förvaltningen av Tyresta är en unik förvaltningsform, genom att svenska staten och flera kommuner samarbetar genom en särskilt inrättat stiftelse. Stiftelsen Tyrestaskogen bildades 1993, samma år som nationalparken, av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad samt Haninge och Tyresö kommuner. Dessa bildar idag stiftelsens styrelse.

På plats leds arbetet av en nationalparkschef tillsammans med personal inom naturvård, jordbruk, naturvägledning och ekonomi. Kontoret är inhyst i Erikssongården, Tyresta by.

Skötsel av området finansieras i huvudsak av Naturvårdsverket, som också är fastighetsägare.

Om du vill veta mer om Stiftelsen Tyrestaskogen, besök gärna hemsidan:

Stiftelsen Tyrestaskogen

Vi som jobbar här

Ledningsgrupp

 • Jonas Ekstrand, vd och nationalparkschef: jonas.ekstrand@tyresta.se  070-302 08 96
 • Christine Branden, ekonomi och personal christine.branden@tyresta.se 070-322 94 70
 • Mattias Sjölander, chef över fältenhet och Tyresta gård mattias.sjolander@tyresta.se 070-070-671 00 96
 • Lina Ljungqvist, tf naturumföreståndare: lina.ljungqvist@tyresta.se 073-052 34 44 

Personal

 • Alexandra Bastemark, djurskötare/lantarbetare Tyresta gård: alexandra.bastemark@tyresta.se 070-601 50 07
 • Katja Toledo, djurskötare/lantarbetare Tyresta gård: katja.toledo@tyresta.se 076-138 93 37
 • Johan Landemark, naturvägledare: johan.landemark@tyresta.se
 • Mats Gothnier, naturvägledare och naturvårdsbiolog: mats.gothnier@tyresta.se 070-203 78 82
 •  Magnus Marin, statistik och GIS: magnus.marin@tyresta.se 073-329 25 33
 • Laura Koivumäki, logi och lanthandel: lanthandeln@tyresta.se 073-372 76 50
 • Magnus Zetterström, naturvårdare: magnus.zetterstrom@tyresta.se 073-055 75 13
 • Teckla Jackson, naturbevakare: teckla.jackson@tyresta.se 070-797 77 39

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.