Tyresta nationalpark
En lägereld i mörker.Foto: Jessica Ångström

Information om eldning

Det råder ett generellt eldningsförbud i Tyresta. Vid de iordningsställda eldstäderna (utmärka på kartan) är det dock tillåtet.

I Tyresta är det förbjudet att elda, förutom vid iordningsställda eldrastplatser

I Tyresta är det alltid förbjudet att elda, förutom vid de iordningsställda eldrastplatserna. Under sommaren råder det ofta totalt eldningsförbud och då gäller förbudet även dessa eldstäder. 

Eldrastplatserna ligger ofta vackert intill ett vatten. Vissa har vindskydd. Samtliga är markerade på kartan och finns vid Bylsjön, Årsjön, Långsjön, Stensjön, Lanan, Stensjödal samt längs med Kustleden (Luraström, Lillströms träsk och Styvnäset). I reservatets norra delar finns också eldrastplatser vid Lillsjön och Tyresö-Flaten/Oppsättra.

I Tyresta by finns eldstäder som är lätt att nå även med barnvagn eller rullstol. 

Ved

Vid eldrastplatserna finns ved, som du får betala för. Det går bra att swisha eller betala på naturum. Veden kan vara ganska grov, så ta med kniv eller yxa och bra tändmaterial. I Tyresta får man inte samla död ved eller bryta grenar från träd för att elda med.  Observera att vedlåren vid Styvnäset endast fylls på med ved från slutet av april till slutet av september.

Får jag använda egen grill eller friluftskök?

Friluftskök med gas eller flytande bränsle är tillåtet, även utanför eldrastplatserna. Alla andra kök med öppen låga och risk för gnistbildning är förbjudet, tex olika typer av grillar samt engångsgrillar eller eldning med fast bränsle.

Risk för skogsbrand?

Under sommarmånaderna råder ofta totalt eldningsförbud i skog och mark. Håll därför extra koll på detta om du planerar att elda.

Iaktta stor försiktighet när du eldar.  Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släcka elden ordentligt. Vid eldrastplatserna finns det en spann som du kan hämta vatten med.

Information om det råder eldningsförbud kommuniceras via facebook och instagram samt via naturum. Vi låser även vedlårarna.

Eldningsförbud kan utfärdas av Södertörns brandförsvarsförbund, Haninge och Tyresö kommun samt länsstyrelsen i Stockholm.

Ring Södertörns brandriskupplysning på 08-721 23 26 för aktuell information.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.