Tyresta nationalpark
En man sitter vid en rastplats med en karta i handen.Foto: Eva Pettersson

Säkerhet och regler

Naturen i Tyresta nationalpark ligger öppen för dig - men var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken. Det finns även särskilda föreskrifter för det omgivande naturreservatet, som på några punkter skiljer sig.

Som besökare får du:

 • plocka bär och matsvamp
 • ta med hunden, men den ska vara kopplad
 • tälta, men bara i anslutning till de iordningsställda eldrastplatserna, som är markerade på kartan. Du får övernatta en natt på samma plats, fram till klockan tio dagen efter
 • arrangera läger och annan organiserad campingverksamhet, men bara vid Stensjödal, efter samråd med Stiftelsen Tyrestaskogen
 • ordna organiserade arrangemang, men du måste först samråda med Stiftelsen Tyrestaskogen om ni är fler än 10 deltagare. För skolor gäller kravet för samråd vid mer än 50 deltagare.
 • cykla, men bara på skogsbilvägarna till Långsjön och Stensjön
 • elda, men bara på anlagda eldplatser som förvaltningen satt upp. Dessa är markerade på kartan och är ibland i anslutning till ett vindskydd. Där finns även ved, som man betalar för. Stormkök är tillåtet utanför de anlagda eldrastplatserna. Ibland råder eldningsförbud på grund av hög risk för skogsbrand. Ring Brandriskupplysningen på tfn 08-741 00 10 för besked.

­

­...men du får inte:

 • plocka blommor, mossor, lavar eller vedsvampar
 • bryta kvistar, skada eller fälla träd (gäller både levande och döda träd)
 • skada eller störa djurlivet
 • fiska
 • framföra båt mm på sjöarna i nationalparken
 • vara högljudd så att du stör andra besökare
 • tälta utanför eldrastplatserna
 • genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang 
 • genomföra organiserade arrangemang (tex organiserad träning) med fler än 10 deltagare utan samråd med förvaltningen
 • sätta upp snitslar eller skyltar
 • rida eller köra med häst och vagn
 • framföra motordrivet fordon
 • framföra drönare på lägre höjd än 300 m över marken
 • cykla på stigar eller i skogen.

Andra regler gäller i Tyresta naturreservat

Tyresta nationalpark omges av Tyresta naturreservat, och där gäller andra regler. Du får tex plocka blommor, cykla på grusvägar (ej stigar), fiska med handredskap längs med kusten (ej Åvaviken) och du får tälta fritt enligt allemansrätten, som mest 2 dygn i följd. Du får bara göra upp eld på de anlagda eldplatserna markerade på kartan. Föreskrifterna för reservatet öppnar också upp möjligheter för att ordna större arrangemang med fler deltagare. Kontakta Stiftelsen Tyrestaskogen för samråd och mer information.

Varning för fallande träd

Många granar har angripits av granbarkborre och bävern ger sig gärna på aspar och andra lövträd. Vi uppmanar våra besökare att vara extra försiktiga när det blåser kraftigt eller vid tung snö. 

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.