Tyresta nationalpark
Karta över Tyresta nationalpark och naturreservat.Foto: Lantmäteriet

Karta

Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat utgör tillsammans närmare 5000 hektar.

Kartan visar Tyresta nationalpark och naturreservat. Den heldragna gröna linjen är gränsen för nationalparken och den tunna gröna linjen markerar gränsen för det omkringliggande naturreservatet.

Här kan du få en överblick över områdets 55 km vandringsleder och eldrastplatser.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.