Tyresta nationalpark
En stor guldstjärna ligger vid en skog. Foto: Stiftelsen Tyrestaskogen

Tillgänglighet

Huvudentrén Tyresta by är till stor del tillgänglighetsanpassad.

Tyresta by - huvudentré till Tyresta nationalpark

Huvudentrén till nationalparken samt besöksmål i Tyresta by är tillgänglighetsanpassade. Naturum, Tyresta gård, caféet och eldstäderna intill är tillgängliga för rullstol och vid samtliga byggnader finns rullstols-WC och parkering. Entrén till själva nationalparken består av ett gjutet betongstråk som löper över en äng bort mot skogsbrynet där skogen börjar. En träspång leder sedan vidare till en mindre samlingspunkt i anslutning till den porlande Bylsjöbäcken. Här tar Barnvagnsslingan (5 km) vid, som är relativt fri från rötter och sten och därmed lätt att vandra. På vissa ställen är den ganska brant, särskilt vid starten. 

Leder och eldrastplatser

Barnvagnsslingan, 5 km, är fin att gå med barnvagn. Slitage har gjort att det just nu är svårt att ta sig fram med rullstol eller permobil den södra halvan av slingan. Ett brantare parti på slingan nära Tyresta by gör att slingan inte är helt anpassad. Eldrastplats Bylslätt längs med Barnvagnsslingan är flack och har gott om plats. En grusväg från Barnvagnsslingan leder upp till Årsjöns södra spets och är bitvis brant. Den  eldrastplatsen som är mest lämpad för rullstol ligger vid Lycksjövägen.

I norra delen av naturreservatet finns flertalet skogsbilvägar. På Tyrestas karta syns dessa vägar som rödbruna linjer (heldragna eller sträckade) och benämns bilväg/sämre bilväg eller traktorväg/cykelväg. På detta vägnät kan du i nationalparken nå ända till Långsjön, Stensjön och Lanan på lättpromenerade vägar. Vägarna har dock vägbom för att hindra obehörig trafik och alla är inte helt lätta att ta sig förbi med rullstol. Kontakta gärna Stiftelsen Tyrestaskogen för mer information.

Vägar i nationalparken plogas och sandas inte vintertid. Bil är inte tillåtet.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.