Tyresta nationalpark
Träspång som leder in i skogen.Foto: Bertil Björklund

Entréer och leder

Huvudentrén till Tyresta nationalpark ligger i Tyresta by, i södra delen av nationalparken. Det går även bra att ta sig in Tyrestas skogar via entréer både i norr, väst och öst. Här tipsar vi om de populäraste lederna och vilken entré till nationalparken som är mest lämplig.

Huvudentré, Tyresta by

Tyresta by ligger i Haninge. Här finns naturum Nationalparkernas Hus, som är besökscentrum där du bland annat kan köpa kartor. I Tyresta by finns ett café samt Tyresta gård, en visningsgård med gamla lantraser. Här finns också ett fågeltorn och äventyrsstigar för barn. Entrén in till nationalparken är anpassad för rullstol. Du kan ta dig hit med kollektivtrafik.

Här startar flera leder med olika längd.

 • Urskogsstigen, 2,5 km. Grön markering. Kuperad stig med informationsskyltar. Perfekt för dig som vill få en introduktion till Tyrestas urskog som start på dagens vandring eller för dig som önskar en kortare tur.
 • Bylsjöpromenaden, 5 km (tidigare Barnvagnsslingan). Röd markering. Lättpromenerad led utan rötter och stenar, som tar dig runt Bylsjön. Här kan du ta del av ”Ring naturen”, en audioguide på svenska för den som vill veta mer! Perfekt med barnvagn och för rask promenad. Okej för rullstol, men i starten en brant backe. Eldrastplats vid Bylslätt eller Bylsjön. Längs med flera delar av leden har förvaltningen 2021 tagit ned riskträd som annars hade riskerat att falla över leden. Riskträden består i huvudsak av gran, angripna av granbarkborre. Även vissa aspar, som bävrar har gnagt på, har tagits ned.
 • Tyrestarundan, 14 km. Lila markering. En perfekt dagstur genom sprickdalslandskapets varierande natur. Du passerar flera skogssjöar samt brandområdet från 1999.
 • Hällmarksstigen, 2,5 km. Röd/vit markering. Vacker stig, där solens strålar hittar ner genom den glesa tallskogen. Leden är kantad av äldre stigrösen och knotiga gammeltallar. Alternativ led mellan Tyresta by-Bylsjön för dig som föredrar stig framför skogsväg. Eldrastplats vid Bylslätt.
 • Sörmlandsleden etapp 3, Tyresta by-Nyfors, 11 km. Orange markering med ett S. Sörmlandseden passerar Bylsjön och Årsjön där det finns mysiga eldrastplatser. Leden går omväxlande genom gammal granskog och hällmarkstallskog och som i de norra delarna övergår till yngre skog och lövträd. Naturlig kallvattenkälla vid gränsen mellan Tyresta nationalpark och naturreservat. Eldrastplatsen vid Årsjön är ett fint delmål. Både vid Tyresta by och Nyfors finns anslutning till kollektivtrafik.

Hitta till Tyresta by

Entré Stensjödal

Stor parkering i direkt anslutning till nationalparkens östra gräns (även för chartrade bussar). Här nås tältplatsen Stensjödal och Mjölnarbostaden (som hyrs ut till större grupper) samt sjön Lanan, där du kan ansluta till Fornborgsrundan. Vid lägerplatsen finns dass och dricksvatten.

 • Fornborgsrundan, 6 km. Svart markering, En ganska krävande tur där stigen går genom kuperad terräng med flera branter, bland annat över brandområdet från 1999. Missa inte att gå upp på fornborgen, där du har en strålande utsikt över Stensjön. Eldrastplatser finns vid Lanan och Stensjön. Toaletter och färskvatten finns vid tältängen i Stensjödal.

Entré Brakmaren

Nordlig nationalparksentré med en mindre parkering i Tyresö.

 • Storskogsrundan 8 km. Vit markering. Rundan går omväxlande på skogsstigar och lättpromenade vägar. Underbar gammelskog och öppet odlingslandskapet vid Gammelmyra. Eldrastplats vid Långsjön och Stensjön. Vid Mörtsjön är framkomligheten begränsad på grund av en stor mängd bäverfällda träd mellan sjökanten och en brant.

Entré Åvaviken

Ostlig entré vid Östersjöns kust. Här mynnar Åvaån ut. Ån är viktig för lekande fisk, tex öring, som vandrar upp i november. Vid Åvaviken finns dricksvatten.

 • Kustleden, 7 km. Orange markering. Kustleden slingrar sig fram i kulturlandskapet från entré Åvaviken till Mörkdalen: Längs med Åvaviken kan du njuta av strandängar och vackra ekar och på våren en fantastisk plats för orkidéer. Leden passerar byn Vissvass för att sedan vika av in mot skogen.  Eldrastplatser finns vid Lillströms träsk och vid Luraström. Vid Mörkdalen finns det lilla reservatet Hammarberget med vackra ädellövträd och öppna marker. Missa inte det!
 • Styvnäsrundan 6 km. Gul markering. Leden går längst med Åvaviken ut till Styvnäset. Här finns det fina båtmanstorpet från 1700-talet. Passera det för att komma till eldrastplats och dass. Här finns också en pump med dricksvatten. Kanske ett härligt bad i Östersjön väntar! Under 2024 öppnar vi upp ledens södra sträckning, som tar dig tillbaka till entré Åvaviken. Den markeras med ledmarkeringar under hösten 2023, men  innan spänger är på plats kan den på sina håll vara lite knixig. 

Entré Alby 

Entré i Tyresö kommun som ligger i Alby naturreservat. En vacker gångbro öppnade 2023 och förbinder Alby med Tyresta naturreservat. Missa inte heller Nyfors, som ligger strax intill. Nyfors är en historisk plats där vatten från Tyresö-Flaten flödar ut i Albysjön.  Vid forsarna finns industriminnen i form av ruiner från olika verksamheter. Fina badklippor runt sjöarna, som också är populära för paddling, fiske och skridskor. Sörmlandsleden förbinder Tyresta by med Alby och Nyfors.  Vid Nyfors finns anslutning till kollektivtrafik.

 • Sörmlandsleden etapp 3, Alby/Nyfors-Tyresta by, 13 km. Orange markering med ett S. Första delen av denna led går genom lite yngre skog och lövträd. Efter ca 3 km passerar du gränsen till nationalparken, där hittar du en naturlig kallvattenkälla. Leden går omväxlande genom gammal granskog och hällmarkstallskog och passerar två fina sjöar, Årsjön och Bylsjön. Både vid Tyresta by och Nyfors finns anslutning till kollektivtrafik.
 • Sjöleden 16 km. Blå markering. Sjöleden kan du gå på 1-2 dagar och sträcker sig mellan Alby-Sandemar tvärs igenom Tyrestaområdet.  Leden går omväxlande på grusvägar och skogsstigar längs ett pärlband av sjöar. Vid sjöarna finns också eldrastplatser där du kan övernatta. Dricksvatten finns i Stensjödal och Åvaviken. Kollektivtrafik finns i Nyfors/Alby och Sandemar.
 • Pilgrimsleden 11,5 km. Leden ligger ligger delvis i Tyresta naturreservat, men utanför själva nationalparken. Den startar och slutar vid Pilgrimscentrum nära Tyresö kyrka och slingrar sig runt Albysjön, förbi Nyfors. En pilgrimsvandring med sju meditationsplatser.

Behöver du mer information om mat och boende eller platser för övernattning?

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.