Tyresta nationalpark
Foto:

För arrangörer och företag

Om du representerar en organisation eller företag som planerar att genomföra en aktivitet i Tyresta krävs i de flesta fall samråd!

Samråd vid event och organiserade arrangemang i Tyresta nationalpark och naturreservat

Vid planer på ett arrangemang med inbjudna deltagare eller ett större event i Tyresta nationalpark och naturreservat krävs i de flesta fall samråd med Stiftelsen Tyrestaskogen. Syftet är att försäkra arrangör och förvaltare om att föreskrifterna för området följs och att störningar för djur- och växtliv samt andra besökare minimeras.

Generellt gäller hårdare restriktioner i nationalparken, varför de flesta aktiviteter endast blir aktuella att genomföra i naturreservatet. Men även i naturreservatet finns flera föreskrifter och restriktioner som du som arrangör måste känna till och följa.

Exempel på aktiviteter som kräver samråd är allt från vandringar och kurser till utställningar, konserter, filminspelningar mm. Samrådet ska ske senast 6 veckor innan det planerade eventet.  Observera att idrottstävlingar och/eller idrottsarrangemang inte är tillåtet i nationalparken.

I nationalparken tillåts generellt inga arrangemang eller event med fler än 10 deltagare (för skolklasser gäller 50 deltagare). Det är inte tillåtet att plocka eller samla växter och djur, eller att sätta upp snitslar eller skyltar.

I naturreservatet är föreskrifterna för arrangemang något mer generösa. Dock tillåts generellt inga arrangemang eller event med fler än 100 deltagare.  De allra flesta typer av arrangemang kräver ändå samråd med Stiftelsen Tyrestaskogen, tex om du vill sätta upp skyltar eller snitslar.

Här kan du läsa en sammanfattning av föreskrifterna för Tyresta:

länk till föreskrifter

Samråd söks genom att svara så utförligt du kan på de frågor som är listade i den bifogade blanketten. 

Samråd för arrangemang och event i Tyresta (word)

Blanketten skickar du till e-post: info@tyresta.se

Arrangörer inom ekoturism

Sveriges nationalparker erbjuder företag och föreningar inom friluftsliv, natur och ekoturism att bli officiella samverkansaktörer. Det innebär i korthet att du som arrangör får en djupare kunskap om Tyresta, förvaltningens arbete, sevärdheter och vilka regler som finns för området.

Som samverkansaktör får man, efter att ha deltagit vid ett antal utbildningstillfällen, rätten att använda varumärket för Sveriges nationalparker i sin marknadsföring!

I Tyresta nationalpark planerar vi att komma igång med detta arbete under 2022. Vid intresse, kontakta oss gärna på info@tyresta.se

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.