Store Mosse nationalpark
Foto:

Naturvårdsinsatser

I Store Mosse nationalpark genomförs flera planerade skötsel och bevarandeåtgärder för att gynna bland annat hotade arter och miljöer. Nedan presenteras ett par av dom.

Naturvårdsbränning

I nationalparken Store Mosse planeras det två till tre naturvårdsbränningar under 2023. Exakt när dessa bränningar sker är svårt att säga då vädret bestämmer när Länsstyrelsen kan genomföra dessa naturvårdsinsatser.

I parken är det Sörö (förhoppningsvis i maj) och Stockholmsmaden (i augusti) som ska brännas av. Var dessa områden ligger, se nedan. 

På LifeTaigas´s websida finns mycket bra information om bland annat:

  • Varför bränner vi vissa områden
  • Vilken nytta gör det 
  • Hur naturvårdsbränningar genomförs
  • En sektion med vanliga frågor och svar
  • ...och mycket mer information

Länken till deras hemsida är följande, http://lifetaiga.se/

LifeTaiga har även gjort en information (och snygg) film om vikten av att landskapet brinner regelbundet och varför naturbränningar genomförs.
Se den på youtube genom att följa denna länk, https://www.youtube.com/watch?v=hxfAvfvqhu0&t=38s

Nedan finns även information från Naturvårdsverket varför skogsbränder är viktiga och varför de behövs, huruvida de påverkar växthuseffekten och andra intressanta aspekter om bränder.

Kartor över de aktuella områdena

Sörö

Stockholmsmaden

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.