Store Mosse nationalpark
Ett sällskap av människor i blåa arbetskläder bygger en spång över mossen i ett kalt höstlandskap.Foto: Hans Fransson

Föreningen Store Mosse nationalpark

Föreningen Store Mosse Nationalpark är en mötesplats för alla med ett stort intresse för nationalparken och dess omgivningar. Föreningen är ideell och mångfasetterad med spännande, intressanta och lärorika månadsmöten och arrangemang.

Föreningen Store Mosse nationalpark är en ideell förening helt fristående från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Föreningen är en mötesplats för alla med ett starkt intresse för nationalparken och dess omgivningar.

Föreningen Store Mosse nationalpark startades 1995. I dag har vi omkring 420 medlemmar, men det finns plats för många fler som är intresserade av ornitologi, botanik, insekter, geologi, hembygd och kultur, miljövård, fotografering, vandring, vildmarksliv och annat som har med natur, kultur och miljövård att göra kring nationalparken.

Föreningens medlemmar är en stor resurs som har byggt och hjälper till med att bygga leder i nationalparken.

Föreningen har månadsmöten och arrangerar ofta spännande och intressanta exkursioner och resor.

Föreningen har ett brett register där vi hoppas att något eller några intressen skall falla dig i smaken. Årsavgiften är för närvarande endast 150 kr/år + 50 kr/år för varje tillkommande familjemedlem på samma adress.

  • Föreningens bankgiro: 253-4121
  • Föreningens swishnummer: 123 024 28 91

Välkommen som medlem!

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.