Till innehåll på sidan Sök
Store Mosse nationalpark
Foto av dvärgbjörkskvist ute på en högmosse.

Aktuellt

Här kan du läsa om aktuella händelser i nationalparken.

Besökstryck i Store Mosse nationalpark

Tabell om besökstryck i Store Mosse nationalpark. Mest besökare kommer klockan 11-14.

Naturum öppetider

Nationalparkernas dag 22/5 kl 10-14

Storemosse på UR!

Vill du lära dig intressanta saker om Store Mosse? På Ur play finns 11 korta föreläsningar om mossen, dess historia och andra myrmarks-finurligheter. Tryck på länken och se om du lär dig något kul! 😊