Store Mosse nationalpark
Foto av dvärgbjörkskvist ute på en högmosse.Foto:

Aktuellt

Här kan du läsa om aktuella händelser i nationalparken.

Naturskyddföreningens Naturnatta 

Nu är Naturskyddföreningens Naturnatta tillbaks den 5 juni. Samling kl 23 vid Lövös parkering.

Vi tillbringar sommarnatten i Store mosse nationalpark med att invänta gryningen och uppleva den uppvaknande naturen.

Samling vid Gnosjö station kl 22:10 eller vid Lövö kl 23:00. Medtag fika.

Kontaktperson: Klas-Göran Park
klasgoranpark@gmail.com
https://gnosjo.naturskyddsforeningen.se/

Information om naturvårdsbränning

Nu förbereder länsstyrelsen att genomföra en naturvårdsbränning i Store Mosse nationalpark.

Vilken dag som bränningen genomförs vet vi inte ännu då det bestäms dagen innan eller till och med samma dag. Läs nedan för mer information om naturvårdsbränning och mötet, samt på Länsstyrelsens hemsida, följ länken 
Naturvårdsbränningar | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se)

Varmt välkomna!!

Varför försvinner ställplatsen?

Sedan pandemin har mängden husbilar ökat explosionsartat och våra parkeringar är underdimensionerade i förhållande till antalet besökare vi har idag. Under sommaren kan vi ha över tusen besökare på en dag vid huvudentrén.

Varken personalen eller faciliteterna räcker till för att tillgodose behoven som uppstår när vi har en ställplats. Vi har svårt att hantera följderna i form av parkeringskaos, sopor och tömning av latriner. Det blir till slut både en säkerhets- och arbetsmiljöfråga när det blir för fullt på parkeringarna. 

Tyvärr har vi med vår nuvarande budget för skyddad natur inte heller några möjligheter att utöka vare sig parkeringsplatserna eller personalstyrkan.

Våra befintliga parkeringar behöver därför framför allt vara till för folk som vill besöka den skyddade naturen och vi hoppas att fler lokala entreprenörer ser det som en möjlighet att tillgodose husbilsturisternas behov!

Däremot är husbilsturister välkomna att parkera precis som övriga bilister när de besöker nationalparken. Det enda är att ställplatsen tas bort.

Möjlighet att övernatta i nationalparken finns fortfarande i form av tältplatser och vandrarhem, se länk nedan. Dessutom finns campingplatser, bed and breakfast och hotell i närheten.

https://www.sverigesnationalparker.se/park/store-mosse-nationalpark/besoksinformation/rasta-ata-bo/Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.