• Morgondimma på mossen. Foto: Bengt Hedberg / Johnér

  • Storspov. Foto: Nature Picture Library

  • Svartgölsleden går från Östra Rockne ut mot Svartgölen. Foto: Martin Fransson

Aktuellt i Store Mosse nationalpark

Aktuellt i Store Mosse nationalpark

Sveriges nationalparker i sociala medier

Följ Store Mosse nationalpark och Sveriges nationalparker på Instagram: @storemosse @sveriges_nationalparker

Mer om Sveriges nationalparker i sociala medier